Подписаться
Данило Ванькович (Danylo Vankovych)
Данило Ванькович (Danylo Vankovych)
професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Удосконалення механізму реорганізації управління фінансовими ресурсами підприємств
ДВ Ванькович
Фінанси України, 112-117, 2004
962004
Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні
ДВ Ванькович, НБ Демчишак
Фінанси України, 72-84, 2007
902007
Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення: економіко-правовий аспект
Д Ванькович, Н Демчишак
Економіст.–2007 4, 79-81, 2007
312007
Фінансова безпека підприємства: класифікація загроз
ОІ Барановський, Д Ванькович, КВ Горячева
Економічний аналіз, 274, 2011
302011
Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами промислових підприємств
ДВ Ванькович
Фінанси України 63 (3), 44-50, 2002
272002
Організація системного підходу в управлінні фінансовими ресурсами
Д Ванькович
Регіональна економіка, 225-231, 2001
232001
Оцінка невизначеності й ризику в системі управління фінансовими ресурсами промислових підприємств
ДВ Ванькович
Фінанси України, 79-86, 2001
222001
Теоретико-методологічні засади та механізм реалізації фінансової політики в Україні
ДВ Ванькович
Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015.–41 с, 2015
192015
Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України: монографія
МІ Крупка, ДВ Ванькович, НБ Демчишак, МІ Кульчицький
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011
172011
Критерії інвестиційної привабливості аграрного комплексу України та їх аналіз
Д Ванькович, ОВ Дуфенюк
Економіст.-2003 p, 36, 2003
162003
Вдосконалення бюджетної політики України в умовах застосування програмно-цільового методу адміністрування державних видатків
М Кульчицький, Д Ванькович, М Заплатинський
Формування ринкової економіки, 352, 2009
152009
Роль фінансової безпеки підприємства в управлінні його фінансовими ресурсами
Д Ванькович
Актуальні проблеми економіки періхідного періоду, 131-135, 1999
141999
Діагностування стану інвестиційного клімату в Україні
ДВ Ванькович, НБ Демчишак, ЮМ Луковська
Інвестиції: практика та досвід, 11-18, 2018
122018
Проблеми оптимізації фінансових ресурсів машинобудівних підприємств
КА Ковзеля, Н Хрущ, Л Приступи, ДВ Ванькович, Р Квасницької
102009
Забезпечення фінансової безпеки в процесі побудови системи управління фінансовими ресурсами підприємства
Д Ванькович
Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції …, 2000
72000
Валютно-курсова політика України: монографія
МІ Крупка, МІ Кульчицький, НВ Жмурко, ДВ Ванькович
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012
62012
Особливості розвитку фінансово-кредитних систем країн Центральної та Східної Європи
ДВ Ванькович
Актуальні проблеми економіки, 10-13, 2008
62008
Стратегічні орієнтири фінансового забезпечення розвитку малого інноваційного підприємництва в Україні
Д Ванькович, М Кульчицький
ТНЕУ, 2019
52019
Оцінка ефективності управління коштами місцевих бюджетів в Україні
МІ Кульчицький, ВМ Коваленко, ДВ Ванькович
Бізнес Інформ, 132-137, 2015
52015
Нормативно-правове забезпечення лізингової діяльності в Україні та шляхи його удосконалення
Д Ванькович, Р Коваль
Економічний аналіз, 188-192, 2013
52013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20