Підписатись
Інна Грод / Inna Grod / https://orcid.org/ 0000-0002-0785-2711
Інна Грод / Inna Grod / https://orcid.org/ 0000-0002-0785-2711
Associate Professor at the Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Project-based learning in a computer modelling course
YR N Balyk, I Grod, Y Vasylenko, V Oleksiuk
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012032, 2021
252021
The methodology of using augmented reality technology in the training of future computer science teachers
N Balyk, I Grod, Y Vasylenko, G Shmyger, V Oleksiuk
International Journal of Research in E-learning 7 (1), 1-20, 2021
92021
Роль задач в розвитку пізнавального інтересу, творчих можливостей при вивченні математичного моделювання
ІМ Грод
WayScience, с. 272-276, 2019
92019
Порівняльна характеристика іхтіофауни водойм м. Тернополя
ЛО Шевчик, ІМ Грод
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
52017
Теоретичнi аспекти застосування сучасних ГІС
ІМ Грод, ІВ Поплавська
Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «ТЕНДЕНЦІЇ ТА …, 2022
42022
Комбінована тестова програма як засіб автоматизованого навчання і контролю знань
І Грод
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
42008
Значимість професійно-орієнтованих завдань при вивченні інформаційних технологій
СО Онищук, ІМ Грод
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
32021
Організація процесу постановки і розвʼязування прикладних задач як засіб підвищення якості вивчення інформатики у закладах вищої освіти
ІМ Грод, СО Лещук, ВП Олексюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
32021
Аналіз ефективності деяких алгоритмів
ІМ Грод, СВ Мартинюк, ОМ Мартинюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
32017
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ КОЛИВАННЯ БІОМАСИ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ ВИНОГРАДНОГО СЛИМАКА ( Helix pomatia) У СКЛАДІ ЛІСОВОГО БІОЦЕНОЗУ.
ЛОШІМ Грод
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ, 1, 60-64, 2015
32015
Створення програмованих анімацій за допомогою flash-технологій
І Грод, О Дудін
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
32008
A computer simulation of population reproduction rate on the basis of their mathematical models
SBS IM Tsidylo, LO Shevchyk, IM Hrod, HV Solonetska
Journal of Physics: Conference Series 2288 (1), 012014, 2022
22022
Важливість вивчення майбутніми вчителями-предметниками інформаційних технологій
ІМ Грод
ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021
22021
Дидактичний потенціал функції доповненої реальності у пошуку Google на уроках природничого циклу
ОВ Барна, ІМ Грод
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
22021
Вплив стресу на вагові та гематологічні показники пацюків Rattus norvegicus f. domesticus в умовах біологічного експерименту
ІМГ ЛО Шевчик, НЯ Кравець
МЕДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ / MEDICNI PERSPEKTIVI 26 (1), С. 69-77, 2021
2*2021
Оцінка таксономічного різноманіття іхтіофауни та екологічна характеристика водойм антропогенних ландшафтних комплексів Західного Поділля
І Грод, І Загороднюк, Л Шевчик, І Ємельянов
22020
Прогнозування зміни чисельності комах-запилювачів в залежності від кількості груп рослин виділеної території
ІМ Грод, НЯ Кравець, ЛО Шевчик
Физико-математическое образование, 37-44, 2018
22018
Застосування методу моделювання в процесі навчання мікробіології
НЯ Кравець, ІМ Грод, ЛО Шевчик
Медична освіта, 44-47, 2014
22014
Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в індивідуалізації навчання майбутніх фахівців з інформатики
ІМ Грод, ОЙ Карабін
Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету …, 2013
22013
Формування у студентів досвіду вибору і застосування методів розв'язування професійно-орієнтованих завдань
ІМ Грод, ІМ Грод
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
12023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20