Follow
Олена Мельникович
Олена Мельникович
Київський національний торговельно-економічний університет
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Маркетингові дослідження: підручник
ВВ Ортинська, ОМ Мельникович
Київ: КНТЕУ, 2015
502015
Рекламний бізнес: менеджмент маркетингу: монографія
ОМ Мельникович
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009
172009
Теоретичні підходи до визначення поняття маркетингові комунікації
ІО Жалба
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2013
142013
Виставковий бізнес в Україні: стан, проблеми та тенденції розвитку
О Мельникович, ТВ Бугрімова
Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Зб. наук. пр.—Київ: Київ …, 2004
112004
Значення стимулювання продажів у досягненні стратегічних цілей роздрібної торгівлі
ОМ Мельникович, ОВ Юсупова
Економіка розвитку, 70-76, 2015
82015
Зовнішня реклама: монографія
ОМ Мельникович, АС Крепак
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017
72017
Парадигма маркетингу підприємств рекламної галузі
ОМ Мельникович
Вісник Національного університету «Львівська політехніка, 381-387, 2010
72010
Формування кадрового потенціалу розвитку вітчизняного підприємництва
І Іванова, О Мельникович
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету …, 2006
62006
Організація функціонування товарних виставок в Україні
О Мельникович, Т Бургімова
Економіка і підприємництво: стан та перспективи, 156-161, 2015
52015
Маркетингові дослідження
ВВ Ортинська, ОМ Мельникович
Підручник. Частина 1, 2015
52015
Маркетингові конкурентні переваги сучасних підприємств торгівлі
ВВ Ортинська, ОМ Мельникович
Формирование рыночных отношений в Украине, 98-103, 2014
32014
Маркетинг підприємств рекламної галузі
ОМ Мельникович
ОМ Мельникович.–К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009.–38 с, 0
3
Сучасні напрями діяльності підприємств у галузі реклами
ОМ Мельникович
Ефективна економіка, 2016
22016
Застосування соціальних медіа в маркетингу рекламних продуктів
ОМ Мельникович
Львів: Вісник Національного університету „Львівська політехніка, 273-274, 2012
22012
Книжкові виставки і ярмарки як показник книжкової культури (на прикладі Форуму видавців у Львові)
Т Микитин
Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В …, 2008
22008
Благодійні акції–інструмент маркетингових комунікацій
О МЕЛЬНИКОВИЧ, О ЮСУПОВА
Scientia fructuosa 121 (5), 83-97, 2018
12018
Методичні засади проведення рекламних та ПР-тендерів
ОМ Мельникович, ДВ Яцюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
12014
Вибір стратегії розміщення зовнішньої реклами підприємств торгівлі на основі матричної моделі
ОМ Мельникович, АС Крепак
Проблеми економіки, 254-261, 2013
12013
Маркетингові дослідження в Україні: стан та проблеми розвитку
ОМ Мельникович, ВВ Ортинська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2013
12013
Методичні засади застосування інтегрованих маркетингових комунікацій підприємствами рекламної галузі
ОМ Мельникович
Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки».—3 …, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20