Юлія Єльнікова
Юлія Єльнікова
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
Підтверджена електронна адреса в uabs.sumdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Автоматизація управління підприємством: основні принципи, функції та підходи
ОВ Шипунова, ЮВ Єльнікова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
252010
Корпоративна соціально-екологічна відповідальність та партнерство стейкхолдерів задля сталого розвитку
ІО Макаренко, АВ Бондар, ОС Гончаренко, ЮВ Єльнікова, ...
Сумський державний університет, 2020
172020
Relationship derivatives financial markets, money and stock markets as a subsystem of financial market
Y Yulia
Baltic journal of economic studies 2 (1), C. 39-46., 2016
42016
Методика відображення змін облікової політики та облікових оцінок у фінансовій звітності
ЮВ Єльнікова
Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www. academy. sumy. ua/images …, 0
4
Стратегічне планування в аграрному секторі
МІ Гордієнко, ЮВ Єльнікова, НИ Гордиенко, ЮВ Ельникова
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2016
32016
Сутність, функції та види фінансового контролю за умов ринкової економіки
ОВ Шипунова, ЮВ Єльнікова
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2012
32012
Кластеризації країн світу за рівнем їх привабливості для відповідальних інвестицій
ЮВ Єльнікова
Економіка та держава, 86-90, 2020
22020
Рейтингування регіонів України за рівнем привабливості для відповідальних інвестицій
ЮВ Єльнікова
Інвестиції: практика та досвід, 63-68, 2020
22020
Звуження конкуренції на фондовому ринку України як одна з причин його деградації
ОЛ Пластун, ІО Макаренко, ЮВ Єльнікова, ГП Філатова, ОС Журавка
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ" Університет банківської справи", 2019
22019
Методологія оцінки впливу фінансового та фондового ринків на ринок похідних фінансових інструментів
ЄЮ Василівна
Інноваційна економіка, С. 265-272, 2014
22014
Оцінювання інвестиційної привабливості державних компаній: виклики для прозорості та корпоративної соціальної відповідальності
Ю Єльнікова
Фінансовий простір, 120-127, 2020
12020
Глобальні тренди відповідального інвестування
ЮВ Єльнікова
Економіка, управління та адміністрування, 9-14, 2020
12020
Динамічно-структурні характеристики стратегій відповідального інвестування: регіональний фокус
ЮВ Єльнікова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 83-89, 2020
12020
Оцінювання інвестиційного розриву у фінансуванні цілей сталого розвитку
ЮВ Єльнікова
Економічний простір, 77-81, 2020
12020
Обґрунтування сутності та типології відповідального інвестування як механізму державної інвестиційної політики
ЮВ Єльнікова, ОЛ Пластун, ІО Макаренко
12020
Стратегії відповідального інвестування: регіонально-видовий розріз
ЮВ Єльнікова
Науковий вісник Полісся, 49-55, 2019
12019
Імпакт-інвестування в запобігання природних катастроф в Україні (повені та ін. форс-мажори)
ЮВ Єльнікова
Вісник Хмельницького національного університету, 297-307, 2019
12019
Класифікація інституціонального забезпечення процесу відповідального інвестування компаній
ОЛ Пластун, ІО Макаренко, ЮВ Єльнікова, АА Шелюк
Житомирська політехніка, 2019
12019
Світовий досвід стандартизації відповідального інвестування
ЮВ Єльнікова, НІ Булавінова
Сумський державний університет, 2018
12018
Запровадження механізму відповідального інвестування: на шляху до Цілей сталого розвитку
ЮВ Єльнікова, ДВ Погорілий
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20