Кафедра біотехнічних систем; Departament of bioteсhnical systems
Кафедра біотехнічних систем; Departament of bioteсhnical systems
Ternopil Ivan Puluj National Technical University; тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tu.edu.te.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Метод побудови біотехнічної системи для оцінювання електроретинограм з підвищеними вірогідністю та ефективністю
РА Ткачук, БІ Яворський
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
202009
Основи сучасної теорії стохастичних сигналів: енергетична концепція, математичний апарат, фізичне тлумачення
ЯП Драган, ЛС Сікора, БІ Яворський
Львів: ЕБТЕС 132, 1999
121999
Оптимізація ретинографічної системи для виявлення прихованого біологічного впливу на організм людини
РА Ткачук
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 145-152, 2009
112009
Application of the Principle of Symmetry for Synchronization of Biosignals in their Sample
B Yavorskyy
92014
Основи мікроелектроніки
ЛІ Закалик, РА Ткачук
Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя, 1998
91998
Математичне моделювання електроретинографічних сигналів
АВ Юзьків, БІ Яворський
Вісник ТДТУ 2, 39-45, 1997
91997
Метод комп'ютерного оцінювання міцності стоматологічного матеріалу за фотоелектричним сигналом
ВВ Никитюк, ЛЄ Дедів, МО Хвостівський
Сумський державний університет, 2012
72012
Енергетично-сигнальна концепція визначення стану технологічного стоматологічного процесу як енергоактивного об’єкта
Я Драґан, В Никитюк, Ю Паляниця
Видавництво Львівської політехніки, 2015
62015
Обґрунтування математичної моделі фрикативного звуку у вигляді періодично корельованого випадкового процесу/Я. Драган, Є. Яворська, В. Дозорський
В Дозорський
Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя …, 2010
62010
Принцип презумпції невинуватості потребує удосконалення
Б Яворський
Вісник Львівського університету. Серія юридична.–2008.–Вип 47, 271-282, 2008
62008
Концепції і принципи побудови моделей дія означення метрологічних характеристик ритміки кардіосигналів
ЯП Драган, БІ Яворський, ЄБ Яворська
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 200-205, 2001
62001
Математична модель спонтанної електроенцефалограми в задачах офтальмодіагностики по зорових викликаних потенціалах
БГ Марченко, РА Ткачук, МЕ Фриз
Вісник ТДТУ імені Івана Пулюя, 17-25, 1997
61997
Відбір та опрацювання біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції мови людини
ЄБ Яворська, ВГ Дозорський, ОФ Дозорська
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2017
52017
Mathematical modeling of LED radiation in the system of medical diagnostics
M Bachynskyy, Y Stoyanov, B Yavorskyy
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 124-130, 2016
52016
Системний аналіз стану та обґрунтування сучасної теорії стохастичних сиґналів: енергетична концепція, математичний субстрат, фізичне тлумачення: монографія/ЯП Драґан, ЛС Сікора …
ЯП Драган
Львів: НВФ" Українські технології, 2014
52014
Моделювання динамічного опромінення для фотомедичних технологій при неперервності контролю параметрів процесу
РА Ткачук, МС Івах, ВІ Кузь
Сумський державний університет, 2013
52013
Повышение эффективности электроретинографической системы
РА Ткачук, ГБ Цуприк, БИ Яворский
Управляющие системы и машины, 33-40, 2013
52013
Математична модель фотоелектричного сигналу полімеризації стоматологічного матеріалу у вигляді імпульсного періодичного корельованого випадкованого процесу
Я Драґан, В Никитюк, Л Хвостівська
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Комп’ютерні науки …, 2013
52013
Варіабельність 15 аутосомних мікросателітних локусів геномної ДНК у змішаній популяції мешканців Донецького регіону
БІ Яворський, ІГ Долгих
Український медичний альманах, 228-231, 2011
52011
Metod pobudovy biotechnichnoyi systemy dlya otsinyuvannya elektroretynohram z pidvyshchenoyu virohidnistyu ta efektyvnistyu
R Tkachuk, B Yavorskyy
Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, 102-110, 2009
52009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20