Підписатись
Кафедра біотехнічних систем
Кафедра біотехнічних систем
Інші іменаDepartament of bioteсhnical systems
Ternopil Ivan Puluj National Technical University; Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни" Математичні моделі на ЕОМ"
ВС Меркулов, НМ Завгородня, ОВ Казанко
Український державний університет залізничного транспорту, 2017
43*2017
Основи мікроелектроніки
ЛІ Закалик, РА Ткачук
Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя, 1998
251998
Метод побудови біотехнічної системи для оцінювання електроретинограм з підвищеними вірогідністю та ефективністю
РА Ткачук, БІ Яворський
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
212009
Основи сучасної теорії стохастичних сигналів: енергетична концепція, математичний апарат, фізичне тлумачення
ЯП Драган, ЛС Сікора, БІ Яворський
Львів: ЕБТЕС 132, 1999
201999
Методичні рекомендації з оформлення кваліфікаційних робіт бакалавра за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
ВЛ Дунець, ІЮ Дедів, МО Хвостівський
Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2021
182021
Assessment of the influence of corrosive aggressive cargo transportation on vehicle reliability
P Popovych, O Shevchuk, V Dzyura, L Poberezhna, V Dozorskyy, ...
International Journal of Engineering Research in Africa 38, 17-25, 2018
182018
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу" Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв"
ДЮ Шарейко, АМ Фоменко
18*2009
Математичні моделі та методи опрацювання ритмокардіосигналів для визначення характеристик серцевої ритміки з прогнозованою вірогідністю
ЄБ Яворська
Тернопіль: ТНТУ, 2009
162009
Detection of biomedical signals disruption using a sliding window
V Nykytyuk, V Dozorskyi, O Dozorska
Scientific journal of the Ternopil national technical university, 125-133, 2018
142018
Оптимізація ретинографічної системи для виявлення прихованого біологічного впливу на організм людини
РА Ткачук
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 145-152, 2009
142009
Математичне моделювання електроретинографічних сигналів
АВ Юзьків, БІ Яворський
Вісник ТДТУ імені Івана Пулюя, 40-45, 1997
141997
Комп’ютерна система аутентифікації осіб
ВА Марків, ГМ Осухівська, ЮЗ Лещишин, АМ Луцків
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
122017
Концепції і принципи побудови моделей дія означення метрологічних характеристик ритміки кардіосигналів
ЯП Драган, БІ Яворський, ЄБ Яворська
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 200-205, 2001
122001
Синтез структури інформаційної системи реєстрації та обробки пульсового сигналу
ЛВ Хвостівська, МО Хвостівський
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Фізика …, 2015
112015
Математичні основи радіоелектроніки (Частина 1)
БІ Яворський
111996
Імітаційне моделювання добового пульсового сигналу для задачі верифікації алгоритмів роботи систем довготривалого моніторингу
ЛВ Хвостівська, МО Хвостівський, ГМ Осухівська, ГМ Шадріна
Вісник НТУУ" КПІ"; Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 2019
102019
Розвиток методiв та алгоритмiв обчислення перiоду стохастичних бiомедичних сигналiв для медичних комп’ютерно-дiагностичних систем
ЛВ Хвостiвська, ГМ Осухiвська, МО Хвостiвський, ГМ Шадрiна
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2019
102019
Відбір та опрацювання біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції мови людини
ЄБ Яворська, ВГ Дозорський, ОФ Дозорська
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2017
10*2017
Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Матеріали та основи технології електронних апаратів»: для студентів напряму підготовки 6.050902 …
ВГ Дозорський
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2016
10*2016
Mathematical modeling of LED radiation in the system of medical diagnostics
M Bachynskyy, Y Stoyanov, B Yavorskyy
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 124-130, 2016
102016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20