Кафедра біотехнічних систем; Departament of bioteсhnical systems
Кафедра біотехнічних систем; Departament of bioteсhnical systems
Ternopil Ivan Puluj National Technical University; тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tu.edu.te.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Метод побудови біотехнічної системи для оцінювання електроретинограм з підвищеними вірогідністю та ефективністю
РА Ткачук, БІ Яворський
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
202009
Оптимізація ретинографічної системи для виявлення прихованого біологічного впливу на організм людини
РА Ткачук
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 145-152, 2009
112009
Основи сучасної теорії стохастичних сигналів: енергетична концепція, математичний апарат, фізичне тлумачення
ЯП Драган, ЛС Сікора, БІ Яворський
Львів: ЕБТЕС 132, 1999
111999
Application of the Principle of Symmetry for Synchronization of Biosignals in their Sample
B Yavorskyy
92014
Математичне моделювання електроретинографічних сигналів
АВ Юзьків, БІ Яворський
Вісник ТДТУ 2, 39-45, 1997
81997
Метод комп’ютерного оцінювання міцності стоматологічного матеріалу за фотоелектричним сигналом
ВВ Никитюк, ЛЄ Дедів, МО Хвостівський
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Технічні науки, 182-188, 2012
62012
Обґрунтування математичної моделі фрикативного звуку у вигляді періодично корельованого випадкового процесу/Я. Драган, Є. Яворська, В. Дозорський
В Дозорський
Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя …, 2010
62010
Принцип презумпції невинуватості потребує удосконалення
Б Яворський
Вісник Львівського університету. Серія юридична.–2008.–Вип 47, 271-282, 2008
62008
Mathematical modeling of LED radiation in the system of medical diagnostics
M Bachynskyy, Y Stoyanov, B Yavorskyy
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 124-130, 2016
52016
Системний аналіз стану та обґрунтування сучасної теорії стохастичних сиґналів: енергетична концепція, математичний субстрат, фізичне тлумачення: монографія/ЯП Драґан, ЛС Сікора …
ЯП Драган
Львів: НВФ" Українські технології, 2014
52014
Повышение эффективности электроретинографической системы
РА Ткачук, ГБ Цуприк, БИ Яворский
Управляющие системы и машины, 33-40, 2013
52013
Варіабельність 15 аутосомних мікросателітних локусів геномної ДНК у змішаній популяції мешканців Донецького регіону
БІ Яворський, ІГ Долгих
Український медичний альманах, 228-231, 2011
52011
Оптимальна обробка електроретиносигналу для визначення форми електроретинограми
Р Ткачук
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009
52009
Метод реконструкції зображень в електроімпедансній томографії
Б Яворський, Ю Промович
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 154-161, 2009
52009
Метод побудови оптимальної обробки електроретиносигналу та оцінювання вірогідності її результату
РА Ткачук
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 156-162, 2008
52008
Фільтровий метод визначення параметрів варіабельності серцевої ритміки
МВ Бачинський, ЮЗ Лещишин, ВВ Фалендиш
Вісник Хмельницького національного університету 1 (5), 182-188, 2006
52006
Математичні основи радіоелектроніки
БІ Яворський
Тернопіль: ТПІ, 1996
51996
Критерії вибору базисів зображення випадкових процесів для ергатичних систем
БІ Яворський, ГМ Шадріна
Вісник Тернопільського приладобудівного інституту 2, 133-137, 1996
51996
Енергетично-сигнальна концепція визначення стану технологічного стоматологічного процесу як енергоактивного об’єкта
Я Драґан, В Никитюк, Ю Паляниця
Видавництво Львівської політехніки, 2015
42015
Моделювання динамічного опромінення для фотомедичних технологій при неперервності контролю параметрів процесу
РА Ткачук, МС Івах, ВІ Кузь
Сумський державний університет, 2013
42013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20