Подписаться
Serhii Zubkov
Serhii Zubkov
Другие именаСергій Олександрович Зубков, Сергій Зубков, С.О. Зубков
State Biotechnological University (SBTU), Kharkiv, Ukraine / Державний біотехнологічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене btu.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі
НО Власова, АМ Волосов, ВА Гросул, МА Дядюк, СО Зубков, ТБ Кушнір, ...
ХДУХТ, 2014
432014
Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі
СО Зубков
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008
252008
Metodychnyj instrumentarij otsiniuvannia rivnia innovatsijnoi aktyvnosti pidpryiemstv restorannoho hospodarstva [Methodical tool for assessing the level of innovation activity …
VA Hrosul, SO Zubkov, TP Ivanova
Marketynh i menedzhment innovatsij [Marketing and innovation management] 1 …, 2018
20*2018
Концептуальна модель організаційно-економічного механізму мобілізації ресурсного потенціалу підприємства торгівлі
СО Зубков
Інноваційна економіка, 59-64, 2020
18*2020
Методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі торговельного підприємства
ВА Гросул, СО Зубков
Бизнес Информ, 252-258, 2017
13*2017
Формування ефективної цінової політики підприємств торгівлі на продовольчі товари
НО Власова, ЛІ Безгінова, ВА Гросул, МА Дядюк, СО Зубков, ТБ Кушнір, ...
ХДУХТ, 2012
12*2012
Enterprise integration and formation of cluster structures in the field of food sector
V Hrosul, O Kruhlova, T Mkrtchyan, S Zubkov, O Timchenko
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 7 (2 …, 2021
11*2021
Система показників оцінки ефективності використання елементів ресурсного потенціалу торговельного підприємства
СО Зубков
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг 2 (18 …, 2013
11*2013
Оцінка ефективності використання необоротних активів підприємств торгівлі
СО Зубков
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 190-197, 2006
82006
Methodological toolkit of management efficiency assessment of the business model of restaurant business enterprise
VA Grosul, SO Zubkov
Financial and credit activity problems of theory and practice 3 (26), 294-302, 2018
72018
Теоретичні аспекти визначення політики фінансування необоротних активів суб’єктів господарювання
СО Зубков, АО Колесник
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 292-299, 2009
72009
Сучасний досвід, проблеми та перспективи розвитку молодіжного підприємництва в Україні
ВА Гросул, МА Дядюк, СО Зубков
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 66-82, 2018
6*2018
Ціннісно-орієнтоване управління реалізацією ресурсного потенціалу торговельного підприємства
МВ Чорна, К НС, Г ВА, Круглова ОА, Ф ОМ, М ІВ, МА Дядюк, ТБ Кушнір, ...
Харків: ХДУХТ, 2015
6*2015
Особливості здійснення політики фінансування необоротних активів
МВ Чорна, СО Зубков
Вісник ДонДУЕТ. Сер. Економічні науки, 27, 2005
62005
Complex business solutions on risk assessment and management in retail
VA Grosul, TM Mkrtchan, SO Zubkov, NN Karapetyan
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (28), 95-104, 2019
52019
The Development Core of Enterprise: Theoretical Aspect
V Hrosul, S Zubkov, T Mkrtchyan
Baltic Journal of Economic Studies 7 (3), 73-81, 2021
42021
Теоретичні аспекти функціонування підприємств сфери харчування на засадах сталого розвитку
ГА Синицина, СО Зубков
Бизнес Информ, 208-216, 2020
4*2020
Support for youth entrepreneurship in the Eastern Partnership countries
SO Hrosul, V.A., Kruhlova, O.A., Zubkov
Formation of an effective model of enterprise development in a …, 2017
4*2017
Methodological principles of estimating efficiency of merger and acquisition processes of enterprises
OA Kruglova, SO Zubkov
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 167-174, 2017
42017
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИКИ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
СО Зубков
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 122-130, 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20