Ганна Романова
Ганна Романова
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ivet-ua.science - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія діяльності та навчальний менеджмент
ВА Козаков, МВ Артюшина, ОМ Котикова, ЛЛ Борисенко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
1262003
Індивідуально-типологічні та дидактичні чинники результативності самостійної роботи студентів економічних університетів
ГМ Романова
Київський національний економічний університет, 2003
582003
Психологія діяльності та навчальний менеджмент
МВ Артюшина, ЛМ Журавська, ЛН Журавская, ЛА Колесніченко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
352008
Теорія і практика підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій
ГМ Романова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
192012
Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі
МВ Артюшина, МВ Артюшина, ОМ Котикова, ГМ Романова, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
172007
Підготовка викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій як наукова та практична проблема
ГМ Романова
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держав-ний педагогічний уні …, 2012
162012
Дидактичне проектування як напрям психолого-педагогічної підготовки викладачів ВНЗ
ГМ Романова
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
132010
Психолого-педагогічна підготовка як чинник професійної самореалізації викладачів економічного університету
ГМ Романова
Вісник Львівського університету 3 (25), 167-175, 2009
122009
Проектування технологій професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників
ГМ Романова
Професійно-технічна освіта: науково-методичний журнал, 47-64, 2014
112014
Педагогічні технології у професійній підготовці кваліфікованих робітників: довідник
ГМ Романова, МВ Артюшина, ОА Слатвінська
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2015
62015
Теорія і практика впровадження інноваційних технологій навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників
ГМ Романова, ПГ Лузан, ВМ Манько, ЛВ Нестерова
ТОВ" НВП Поліграфсервіс", 2014
62014
Модернізація змісту професійної освіти і навчання: теорія і практика
МА Вайнтрауб, ГМ Романова, ПГ Лузан, ІА Мося
ІПТО, 2015
52015
Тренінг як засіб формування психолого-педагогічної компетентності викладачів
ЛО Савенкова, ЛА Савенкова, ГМ Романова, АН Романова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
42009
Веб-квест у професійному навчанні
ТМ Герлянд, НВ Кулалаєва, ТМ Пащенко, ГМ Романова, ЛА Романов
ІПТО НАПН України, 2016
32016
Застосування проектних технологій у формуванні особистісно-розвивального середовища ПТНЗ
Г Романова
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2016
32016
Концептуальні основи практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання
ВО Радкевич, ГМ Романова, ОВ Бородієнко
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2018
22018
Сучасні підходи до вирішення проблем організації та формування змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів
ХШ Бахтіярова, ГМ Романова, ВА Ткаченко
Економіка та управління на транспорті, 90–96-90–96, 2017
22017
Методичні аспекти запровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічну освіту
ГМ Романова
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2015
22015
Структура готовності викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій
ГМ Романова
Вісник післядипломної освіти, 158-166, 2009
22009
Веб-квести у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти
НВ Кулалаєва, ГМ Романова
Рекомендовано до друку рішенням Відділенням професійної освіти і освіти …, 0
2
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20