Рада Михайлова
Рада Михайлова
Київський національний університет технологій і дизайну
Verified email at knutd.edu.ua
TitleCited byYear
Художня культура Галицько-Волинської Русі
РД Михайлова
Слово, 2007
372007
Федір Штейнгель: особистість і науковець/Культура України XXI ст.: діяльність культурологічних закладів у сучасних ринкових умовах
Р Михайлова
Київ–Рівне, 2001
22001
Об одной змеевидной композиции и культе змеи
РД Михайлова
Вещь в контексте культуры: Материалы науч. конференции. СПб, 46-47, 1994
21994
О змеевидных персонажах изделий прикладного искусства древнерусского времени
РД Михайлова
21993
Стиль одягу та його роль у формуванні іміджу
R Mykhailova, O Kostiuchenko
Культура і мистецтво у сучасному світі, 98-110, 2018
12018
ПРО ЗМІСТ І СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ОБРАЗ» ТА «ІМІДЖ»
РД Михайлова, ЄВ Федорова
Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», 206-217, 2016
12016
" Пластика" та" пластичність" як мистецтвознавчі категорії
R Mykhailova
Мистецтвознавчі записки, 143-152, 2015
12015
Вотиви в релігійному мистецтві Галицько-Волинської Русі
РД Михайлова, ЛВ Бурківська
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку.–Рівне, 12-15, 2011
12011
“Калeвала”: деякі аспекти історичного та етнокультурного вивчення
Р Михайлова
Народна творчість та етнографія, 2005
12005
Нотатки з виставки “Козак Мамай” у Національному художньому музеї України
Р Михайлова
Народна творчість та етнографія, 2005
12005
Портрети князів Острозьких та їх доба (до постановки проблеми)
РД Михайлова
Острогіана в Україні і Європі. Матеріали міжнародного наукового симпозіуму …, 2001
12001
ПРО НАУКОВІ ДЕФІНІЦІЇ «МИСТЕЦЬКА» ТА «ХУДОЖНЯ» ШКОЛА
Р МИХАЙЛОВА
Актуальні питання гуманітарних наук 3 (20), 26-29, 2018
2018
Інтер'єри культових споруд давньоруського Холма (за матеріалами літописів)
Р Михайлова, А Кравченко
Актуальні проблеми сучасного дизайну, 2018
2018
ТЕМА ТА ОБРАЗ В ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕО ВОЗІАНОВА
R Mykhailova, M Koropenko
Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», 237-249, 2018
2018
Езотерика в пластичному виразі сучасної української картини (на прикладі творчості В’ячеслава Странніка)
R Mykhailova
Мистецтвознавчі записки, 175-184, 2016
2016
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ВБРАННЯ
РД Михайлова
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ, 2016
2016
Антична архітектура у вимірах сучасної культурології
Р Михайлова
Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини …, 2013
2013
Античная архитектура в измерениях современной культурологии.
РД Михайлова
Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини …, 2013
2013
Образний зміст князівських печаток з Волині та Галичини
РД Михайлова
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство …, 2012
2012
Античність в сакральній архітектурі та живопису Галицько-Волинської Русі
Р Михайлова
Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини …, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20