Подписаться
Сергій Качула
Сергій Качула
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Цитохром Р-450 2Е1. Поліморфізм, фізіологічні функції, регуляція, роль у патології
ОО Пентюк, СО Качула, ОХ Герич
Укр. біохім. журнал, 2004
112004
Метаболические предикторы гепатотоксического действия тетрахлорметана у крыс
ГИ Блажиевская, ОА Яковлева, ЗС Медвидь, АП Андреев, АА Пентюк, ...
Токсикологический вестник, 21-25, 2000
112000
Изучение взаимосвязи гепатотоксического действия бромбензола и маркерных активностей цитохрома P-450 и ферментов конъюгации
СА Качула, АА Пентюк, ЕВ Тертышная, ОГ Вовк
Современные проблемы токсикологии, 40-44, 2002
2*2002
Значення викладання біохімії у формуванні фахового менталітету у студентів вищих медичних закладів
СВ Ладутько, СО Качула
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2015
12015
Харчування та синдром гіпергомоцистеїнемії
МБ Луцюк, МА Артемчук, ОВ Тертишна, СО Качула, ОП Баліцька
Biomedical and biosocial anthropology.№ 24: 201-206, 2015
12015
Застосування протеонектичних властивостей силіксу для лікування вугрової хвороби (акне)
СО Качула
Вісник морфології 19 (1), 182-184, 2013
12013
Спадкова гіпергомоцистеїнемія, як один із факторів раку молочної залози
ПО Юрченко, СО Качула, ОВ Тертишна, АВ Мельник, ОМ Колошко
2018
Використання електронного навчального ресурсу на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. МІ Пирогова
НВ Заічко, СО Качула, ОВ Тертишна, СВ Ладутько, ОО Качула
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2018
2018
Реальність та перспективи удосконалення методологічних технологій навчального процесу при викладанні біохімії
ОВ Тертишна, ІВ Паламарчук, АВ Мельник, СО Качула, ВВ Блажченко, ...
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2018
2018
Економічна оцінка ефективності сорбційного методу еферентної терапії з включенням препарату на основі нанокремнезему у хворих хронічними дерматозами
СА Бондар, МБ Луцюк, СО Качула
Вісник Вінницького національного медичного університету, 521-524, 2017
2017
Відображення принципів еферентної терапії в курсі біологічної хімії кафедри біологічної та загальної хімії ВНМУ імені МІ Пирогова
МБ Луцюк, ОВ Тертишна, СО Качула, КМ Тубулкан
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2017
2017
Реплікація, транскрипція, трансляціїя
НВ Заічко, СО Качула
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2017
2017
Робочий зошит та методичні розробки для практичних занять з біологічної хімії
НВ Заічко, МБ Луцюк, ОВ Тертишна, АВ Мельник, СО Качула, ...
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2017
2017
Аналіз впливу статевих гормонів на біохімічні показники стану серця щурів: зв'язок з рівнем гідроген сульфіду в міокарді
АВ Мельник, НВ Заічко, СО Качула, ОБ Струтинська
ScienceRise: Medical Science 11 (3), 35-39, 2017
2017
Доцільність викладання клінічної біохімії на етапах до та після дипломної освіти
НВ Заічко, СО Качула, СВ Ладутько
"Підготовка медичних кадрів у сучасних умовах реформи системи охорони здоров …, 2017
2017
Значення експериментальних досліджень у викладанні «Біологічної та біоорганічної хімії» за сучасних умов
СО Качула, СВ Ладутько, ГЗ Личик
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2015
2015
Сучасні аспекти викладання біологічної хімії у ВНМУ імені МІ Пирогова
НВ Заічко, СО Качула, ГЗ Личик
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2014
2014
Про розширення теоретичної підготовки з клінічної біохімії студентів та лікарів-інтернів для подальшої роботи на посадах лікарів «Загальної практики-сімейної медицини» у …
ВМ Істошин, СО Качула, СВ Ладутько, ПО Юрченко
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2013
2013
Клінічна біохімія в контексті сімейної медицини
СО Качула, ГЗ Личик, ВМ Істошин, ОМ Колошко
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2013
2013
Біохімічний статус та стан перекисного окиснення ліпідів в щурів за умов голодування
СО Качула
Вісник Вінницького національного медичного університету, 14-16, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20