Follow
Рижова Ольга Петрівна, Рыжова Ольга Петровна, Olga Ryzhova
Рижова Ольга Петрівна, Рыжова Ольга Петровна, Olga Ryzhova
Other namesРыжова Ольга Петровна
Український державний хіміко-технологічний університет
Verified email at udhtu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Розробка декоративних емалей для виробів із золота, срібла та міді
ОП Рижова, ОБ Гуржій
Технологический аудит и резервы производства 2 (4 (28)), 55-59, 2016
32016
Дослідження впливу хімічного складу склофрит на оптичні характеристики емалевих покриттів, які забарвлені сульфоселенідом кадмію
ОП Рижова, МА Хохлов, ВІ Голеус
Вопросы химии и химической технологии, 162-166, 2013
32013
Дослідження склоутворення та властивостей стекол в малотитанистій області системи Na2O–CaO–TiO2–SiO2
ЯІ Білий, КВ Худомака, НО Мінакова, РІ Кислична
Вопросы химии и химической технологии, 162-165, 2012
22012
Розробка білих титанових емалевих покриттів зі зниженою температурою випалу
ОП Рижова, МА Хохлов, РІ Кислична
Технологический аудит и резервы производства 4 (4 (24)), 25-30, 2015
12015
Безфтористі яскравозабарвлені склопокриття зі зниженою температурою випалу
ОП Рижова, МА Хохлов, РІ Кислична
Технологический аудит и резервы производства 3 (4 (23)), 12-17, 2015
12015
Безфтористі склоемалеві покриття білого кольору
ЯІ Білий, РІ Кислична, НО Мінакова, ТІ Нагорна, СЮ Науменко
Вопросы химии и химической технологии, 156, 2012
12012
ДОСЛІДЖЕННЯ СУМІСНОГО ВПЛИВУ ГЛУШНИКІВ І БАРВНИКІВ НА ЗАБАРВЛЕННЯ ЕМАЛЕВИХ ПОКРИТТІВ
ОП Рижова, СВ Маценко, СЮ Науменко
Issues of Chemistry & Chemical Technology/Voprosy Khimii & Khimicheskoi…, 2023
2023
Наукові основи технології кольорових екологічно безпечних склоемалей
ОП Рижова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
Іонне забарвлення емалевих стекол, одержаних в оксидній системі Na2O–BaO–B2O3–SiO2
ОП Рижова, СГ Положай, НЮ Ільченко, ОБ Гуржій
Вопросы химии и химической технологии, 145-150, 2019
2019
, Ͳ ̲ Na2O–BaO–B2O3–SiO2
ОП Рижова, СГ Положай, НЮ Ільченко, ОБ Гуржій
2019
Склоемалеві покриття для крупногабаритних сталевих виробів
ВІ Голеус, РІ Кислична, ТІ Нагорна, СЮ Науменко
НТУ" ХПІ", 2016
2016
Підвищення водостійкості безсвинцевої ювелірної емалі
ОП Рижова, ОБ Гуржій
Технологический аудит и резервы производства 4 (4 (30)), 7-13, 2016
2016
Розрахунок складу емалі із заданим комплексом властивостей за допомогою об’єднання різних методів побудови регресійних моделей
ОП Рижова, МА Хохлов, СГ Положай
НТУ" ХПІ", 2016
2016
Розробка складів безсвинцевих емалей для виробів із золота, срібла та міді
ОП Рижова, ОБ Гуржій
НТУ" ХПІ", 2016
2016
Water resistance improvement of lead-free jewelry enamel
ОП Рижова, ОБ Гуржій
Technology audit and production reserves 4 (4 (30)), 7-13, 2016
2016
Development of white titanic enamel coatings with reduced burning temperature
ОП Рижова, МА Хохлов, РІ Кислична
Technology audit and production reserves 4 (4 (24)), 25-30, 2015
2015
Водостійкість промислових емалей
ВІ Голеус, ОМ Рубанова, ТІ Козирєва, ТІ Нагорна, ОП Рижова
Вопросы химии и химической технологии, 159-161, 2013
2013
Розробка склооснови для одержання декоративного покриття на міді та алюмінії
ОП Рижова, ОБ Гуржій
Вопросы химии и химической технологии, 161-163, 2013
2013
ПОЛУЧЕНИЕ БЕЗПИГМЕНТНЫХ ЦВЕТНЫХ ЭМАЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ РЕАКЦИОННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ОКРАСКИ
ОП Рижова, АВ Карасик, ОБ Гуржий
Химическая технология и биотехнология новых материалов и продуктов, 288-289, 2012
2012
Про можливість отримання яскравозабарвлених покриттів на основі стекол системи Na2O–CaO–TiO2–SiO2
К Худомака, НО Мінакова, РІ Кислична, ЯІ Білий
Видавництво Львівської політехніки, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20