Рижова Ольга Петрівна, Рыжова Ольга Петровна, Olga Ryzhova
Рижова Ольга Петрівна, Рыжова Ольга Петровна, Olga Ryzhova
Український державний хіміко-технологічний університет
Verified email at udhtu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Розробка декоративних емалей для виробів із золота, срібла та міді
ОП Рижова, ОБ Гуржій
Технологический аудит и резервы производства, 55-59, 2016
32016
Дослідження впливу хімічного складу склофрит на оптичні характеристики емалевих покриттів, які забарвлені сульфоселенідом кадмію
ОП Рижова, МА Хохлов, ВІ Голеус
Вопросы химии и химической технологии, 162-166, 2013
32013
Дослідження склоутворення та властивостей стекол в малотитанистій області системи Na2O–CaO–TiO2–SiO2
ЯІ Білий, КВ Худомака, НО Мінакова, РІ Кислична
Вопросы химии и химической технологии, 162-165, 2012
22012
Development of decorative enamels for goldware, silverware and copperware
ОП Рижова, ОБ Гуржій
Technology audit and production reserves 2 (4 (28)), 55-59, 2016
12016
Розробка білих титанових емалевих покриттів зі зниженою температурою випалу
ОП Рижова, МА Хохлов, РІ Кислична
Технологический аудит и резервы производства, 25-30, 2015
12015
Безфтористі яскравозабарвлені склопокриття зі зниженою температурою випалу
ОП Рижова, МА Хохлов, РІ Кислична
Технологический аудит и резервы производства, 12-17, 2015
12015
Безфтористі склоемалеві покриття білого кольору
ЯІ Білий, РІ Кислична, НО Мінакова, ТІ Нагорна, СЮ Науменко
Вопросы химии и химической технологии, 156, 2012
12012
Наукові основи технології кольорових екологічно безпечних склоемалей
ОП Рижова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
, Ͳ ̲ Na2O–BaO–B2O3–SiO2
ОП Рижова, СГ Положай, НЮ Ільченко, ОБ Гуржій
2019
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ВІДНОВЛЕННЯ TI (IV) ДО TI (III) В ПОТРІЙНИХ СИСТЕМАХ ТИПУ B (2) O (3)-TIO (2)-M (2) O
ТМ Пушкарьова, ОВ Носенко, ОП Рижова
Актуальні дослідження прикладних наук, 58-61, 2017
2017
Склоемалеві покриття для крупногабаритних сталевих виробів
ВІ Голеус, РІ Кислична, ТІ Нагорна, СЮ Науменко
НТУ" ХПІ", 2016
2016
Підвищення водостійкості безсвинцевої ювелірної емалі
ОП Рижова, ОБ Гуржій
Технологический аудит и резервы производства, 7-13, 2016
2016
Розрахунок складу емалі із заданим комплексом властивостей за допомогою об’єднання різних методів побудови регресійних моделей
ОП Рижова, МА Хохлов, СГ Положай
НТУ" ХПІ", 2016
2016
Розробка складів безсвинцевих емалей для виробів із золота, срібла та міді
ОП Рижова, ОБ Гуржій
НТУ" ХПІ", 2016
2016
Water resistance improvement of lead-free jewelry enamel
ОП Рижова, ОБ Гуржій
Technology audit and production reserves 4 (4 (30)), 7-13, 2016
2016
Development of white titanic enamel coatings with reduced burning temperature
ОП Рижова, МА Хохлов, РІ Кислична
Technology audit and production reserves 4 (4 (24)), 25-30, 2015
2015
Non-fluoric brightly colored glass cover with reduced temperature of burning
ОП Рижова, МА Хохлов, РІ Кислична
Technology audit and production reserves 3 (4 (23)), 12-17, 2015
2015
Водостійкість промислових емалей
ВІ Голеус, ОМ Рубанова, ТІ Козирєва, ТІ Нагорна, ОП Рижова
Вопросы химии и химической технологии, 159-161, 2013
2013
Розробка склооснови для одержання декоративного покриття на міді та алюмінії
ОП Рижова, ОБ Гуржій
Вопросы химии и химической технологии, 161-163, 2013
2013
Про можливість отримання яскравозабарвлених покриттів на основі стекол системи Na2O–CaO–TiO2–SiO2
К Худомака, НО Мінакова, РІ Кислична, ЯІ Білий
Видавництво Львівської політехніки, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20