Ольга Романівна Задорожна
Title
Cited by
Cited by
Year
Features of theoretical training in combative sports
Ю Брискин, М Питын, О Задорожная
Journal of Physical Education and Sport, 195−198, 2013
65*2013
Theoretical training in fencing: state and prospects of researches
M Pityn, Y Briskin, O Zadorozhna
292012
Technical devices of improvement the technical, tactical and theoretical training of fencers
Y Briskin, M Pityn, O Zadorozhna, S Smyrnovskyy, Z Semeryak
Journal of Physical Education and Sport, 337−341, 2014
282014
Освіченість фехтувальників з теорії обраного виду спорту та олімпізму на різних етапах багаторічної підготовки
ЮА Бріскін, МП Пітин, ОР Задорожна
Теорія та методика фізичного виховання, 3-7, 2012
262012
Структура и содержание теоретической подготовки фехтовальщиков
Ю Брискин, П Марьян, О Задорожная
Физическое воспитание студентов, 10-14, 2013
242013
Обґрунтування засобу теоретичної підготовки юних фехтувальників (на прикладі провідних фехтувальників України)
ЮА Бріскін, МП Пітин, ОР Задорожна
Фізична культура, спорт та здоров'я нації: Зб. наук. праць, 289-295, 2013
192013
ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА У ФЕХТУВАННІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ
М ПІТИН, Ю БРІСКІН, О ЗАДОРОЖНА
ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ, ЗДОРОВ’Я І СПОРТ, 23-28, 2013
17*2013
Засоби теоретичної підготовки у системі багаторічного удосконалення спортсменів
М ПІтин, О Задорожна
Молода спортивна наука України. Зб. наук. праць 1, 169-173, 2013
142013
Значущість компонентів теоретичної підготовки фехтувальників на різних етапах багаторічного удосконалення
МП Пітин, ОР Задорожна
Спортивний вісник Придніпров'я, 212 - 215, 2012
132012
Весомость формирования теоретических знаний фехтовальщиков на разных этапах многолетней подготовки
Ю Брискин, М Питын, О Задорожная
Вестник спортивной науки, 3-5, 2012
92012
Improving technical preparedness of archers using directional development of their coordination skills on stage using the specialized basic training
S Antonov, Y Briskin, A Perederiy, M Pityn, K Khimenes, Z Semeryak, ...
82017
Результативність провідних спортсменок України у командних змаганнях із фехтування на шпагах (на прикладі сезону 2014-2015 рр.)
О Задорожна, З Семеряк, А Гошко
82017
Теоретическая подготовка спортсменов в единоборствах (на примере фехтования и тхэквондо)
Ю Брискин, М Питын, О Задорожная
Оралдын гылым жаршысы: научно-теорет. и практ. журнал. Серия: Педагогические …, 2013
82013
Обгрунтування авторської експериментальної програми теоретичної підготовки фехтувальників на етапі попередньої базової підготовки
О Задорожна
Фізична культура, спорт та здоров'я нації: Зб. наук. праць, 119-127, 2013
82013
Характеристика теоретичної підготовленості фехтувальників на різних етапах багаторічної підготовки
Ю Бріскін, М Пітин, О Задорожна
72012
Характеристика теоретичної підготовленості фехтувальників на етапі попередньої базової підготовки
ОР Задорожна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
52013
Зміни показників теоретичної підготовленості фехтувальників у макроциклі підготовки
М Пітин, О Задорожна
Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім.. М. П. Драгоманова, 63-69, 2013
3*2013
Уровень теоретической подготовленности фехтовальщиков на различных этапах многолетней подготовки
Ю Брискин, М Питын, О Задорожная
Междунар. науч.-практ. конф. по проблемам физ. культуры и спорта государств …, 2012
32012
Особливості використання засобів відновлення та стимулювання працездатності у фехтуванні
О Задорожна, Х Хіменес, А Палатний
22018
Трейл-орієнтування як засіб фізичної та соціальної адаптації людей з особливими потребами
Х Хіменес, Н Нерода, О Задорожна
Спортивний вісник Придніпров'я, 239-242, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20