Ольга Романівна Задорожна
TitleCited byYear
Features of theoretical training in combative sports
Ю Брискин, М Питын, О Задорожная
Journal of Physical Education and Sport, 195−198, 2013
66*2013
Technical devices of improvement the technical, tactical and theoretical training of fencers
Y Briskin, M Pityn, O Zadorozhna, S Smyrnovskyy, Z Semeryak
Journal of Physical Education and Sport, 337−341, 2014
262014
Theoretical training in fencing: state and prospects of researches
M Pityn, Y Briskin, O Zadorozhna
262012
Освіченість фехтувальників з теорії обраного виду спорту та олімпізму на різних етапах багаторічної підготовки
ЮА Бріскін, МП Пітин, ОР Задорожна
Теорія та методика фізичного виховання, 3-7, 2012
262012
Структура и содержание теоретической подготовки фехтовальщиков
Ю Брискин, П Марьян, О Задорожная
Физическое воспитание студентов, 10-14, 2013
212013
Обґрунтування засобу теоретичної підготовки юних фехтувальників (на прикладі провідних фехтувальників України)
ЮА Бріскін, МП Пітин, ОР Задорожна
Фізична культура, спорт та здоров'я нації: Зб. наук. праць, 289-295, 2013
162013
ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА У ФЕХТУВАННІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ
М ПІТИН, Ю БРІСКІН, О ЗАДОРОЖНА
ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ, ЗДОРОВ’Я І СПОРТ, 23-28, 2013
15*2013
Засоби теоретичної підготовки у системі багаторічного удосконалення спортсменів
М ПІтин, О Задорожна
Молода спортивна наука України. Зб. наук. праць 1, 169-173, 2013
142013
Значущість компонентів теоретичної підготовки фехтувальників на різних етапах багаторічного удосконалення
МП Пітин, ОР Задорожна
Спортивний вісник Придніпров'я, 212 - 215, 2012
132012
Результативність провідних спортсменок України у командних змаганнях із фехтування на шпагах (на прикладі сезону 2014-2015 рр.)
О Задорожна, З Семеряк, А Гошко
82017
Теоретическая подготовка спортсменов в единоборствах (на примере фехтования и тхэквондо)
Ю Брискин, М Питын, О Задорожная
Оралдын гылым жаршысы: научно-теорет. и практ. журнал. Серия: Педагогические …, 2013
8*2013
Обгрунтування авторської експериментальної програми теоретичної підготовки фехтувальників на етапі попередньої базової підготовки
О Задорожна
Фізична культура, спорт та здоров'я нації: Зб. наук. праць, 119-127, 2013
82013
Весомость формирования теоретических знаний фехтовальщиков на разных этапах многолетней подготовки
Ю Брискин, М Питын, О Задорожная
Вестник спортивной науки, 3-5, 2012
82012
Характеристика теоретичної підготовленості фехтувальників на різних етапах багаторічної підготовки
Ю Бріскін, М Пітин, О Задорожна
72012
Характеристика теоретичної підготовленості фехтувальників на етапі попередньої базової підготовки
ОР Задорожна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
52013
Improving technical preparedness of archers using directional development of their coordination skills on stage using the specialized basic training
A Sergiy, B Yuriy, P Alina, P Maryan, K Khrystyna, Z Olha, S Zoryana, ...
Journal of Physical Education and Sport 17 (1), 262, 2017
42017
Зміни показників теоретичної підготовленості фехтувальників у макроциклі підготовки
М Пітин, О Задорожна
Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім.. М. П. Драгоманова, 63-69, 2013
3*2013
Уровень теоретической подготовленности фехтовальщиков на различных этапах многолетней подготовки
Ю Брискин, М Питын, О Задорожная
Междунар. науч.-практ. конф. по проблемам физ. культуры и спорта государств …, 2012
32012
Особливості використання засобів відновлення та стимулювання працездатності у фехтуванні
ОР Задорожна, ХР Хіменес, АЛ Палатний
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
22018
Трейл-орієнтування як засіб фізичної та соціальної адаптації людей з особливими потребами
Х Хіменес, Н Нерода, О Задорожна
Спортивний вісник Придніпров'я, 239-242, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20