Подписаться
Iryna Gaman (Гаман Ірина Анатоліївна)
Iryna Gaman (Гаман Ірина Анатоліївна)
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Тематична структура німецькомовних путівників по зоопарку
ІА Гаман
Наукові записки. Серія: Філологічні науки, 185-191, 2017
32017
Вербалізація екобезпеки на німецькомовних сайтах косметичних брендів: перекладацький аспект
ІА Гаман, КС Корженевська
Вчені записки ТНУ імені ВІ Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика 33 …, 2022
22022
Принцип організації тексту німецькомовних путівників по зоопарку
ІА Гаман
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2016
22016
Лінгвостилістичні характеристики текстів німецькомовних путівників по зоопарку
ІА ГАМАН
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2020
12020
Засоби когерентності тексту в тематичній структурі (на прикладі німецькомовних путівників по зоопарку)
ІА Гаман
Видавничий дім" Гельветика", 2019
12019
Como formar um público culto? Necrológio para a tradição discursiva Guia de Parque Zoológico
I Gaman, K Jungbluth
LaborHistórico 4 (2), 13-33, 2018
12018
Іллокутивні акти в німецькомовних путівниках по зоопарку
ІА Гаман
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 17, 2018
12018
Kритерії опису тварин у німецькомовних путівниках по зоопарку (кількісний аналіз)(Description criteria of animals in the german zoo guides (frequncy analysis)
І Гаман
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія …, 2018
12018
Zooführer als Textsorte: Eine exemplarische Analyse mithilfe des integrativen Ansatzes
I Gaman
Germanica Wratislaviensia 141, 211-224, 2016
12016
Integrative Herangehensweise bei der Textsortenbeschreibung
IA Gaman, ІA Gaman
НТУУ «КПІ», 2015
12015
Allgemeine charakteristik der Zooführer
IA Gaman
Сучасні дослідження з іноземної філології, 28-35, 2014
12014
Усний переклад: практичні вправи (німецька-українська мови). Dolmetschen: praktische Übungen (Deutsch-Ukrainisch)
ІА Гаман, ОЮ Чайковська
2024
Textsorte „Zooführer “: nicht nur über Tiere. Linguostilistische Charakteristika von Werbeanzeigen, Vorwort und Verhaltensordnung in deutschsprachigen Zooführern.
I Gaman
Linguistische Treffen in Wrocław 24 (2), 2023
2023
ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСИКИ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ІНТЕРВ’Ю З ВІЙСЬКОВИМИ ЕКСПЕРТАМИ
ІА Гаман, ВС Грицик
Дискурс професійної і творчої комунікації: лінгвокультурний, когнітивний …, 2023
2023
КІНОПЕРЕКЛАД ЯК ВИД АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ FILM TRANSLATION AS A TYPE OF AUDIOVISUAL TRANSLATION
ІА Гаман
ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ, 137, 2023
2023
Тематична структура текстів інтернет-медіа про вакцинацію
ЛБО Гаман І.А.
Наукові записки Національного університету "Острозька академія" 1 (15(83 …, 2022
2022
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ В КОМП’ЮТЕРНІЙ ГАЛУЗІ
ІА Гаман, КС Корженевська
Нова філологія, 70-75, 2022
2022
Інтенсивний тренінг–підготовка до ЄВІ з німецької мови
ІА Гаман, ЛВ Олійник, ОЮ Чайковська
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022
2022
Лисюк Богдана Олександрівна
ІА Гаман
Науковий журнал затверджено наказом Міністерством освіти і науки України …, 2022
2022
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В НІМЕЦЬКОМОВНИХ ВІДЕОПОВІДОМЛЕННЯХ САЙТІВ DEUTSCHE WELLE ТА YOUTUBE
ІА Гаман, БО Лисюк
Нова філологія, 31-37, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20