Iemelianova Svitlana
Iemelianova Svitlana
M.G. Kholodhy Institute of Botany NAS of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
принципи створення, структура, елементи/[ред.: ДВ Дубина, ЯІ Мовчан]
Е степової зони України
К.: LAT & K, 2013
182013
WetVegEurope: a database of aquatic and wetland vegetation of Europe
F Landucci, M Řezníčková, K Šumberová, M Chytrý, L Aunina, ...
Phytocoenologia 45 (1-2), 187-194, 2015
162015
За ред. АА Куземко, ЯП Дідуха, ВА Онищенка, Я. Шеффера
Н каталог біотопів України
К.: ФОП Клименко ЮЯ 412, 2018
112018
Classification of the European marsh vegetation (Phragmito‐Magnocaricetea) to the association level
F Landucci, K Šumberová, L Tichý, S Hennekens, L Aunina, ...
Applied Vegetation Science, 2020
62020
Prodrome of the vegetation of Ukraine
DV Dubyna, TP Dziuba, SM Iemelianova, NO Bagrikova, OV Borysova, ...
52019
Ценотичне різноманіття приморської псамофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті
Д Дубина, Т Дзюба, С Ємельянова
Чорноморський ботанічний журнал 7 (3), 2011
5*2011
Syntaxonomy of the Phragmito-Magno-Caricetea class in Ukraine
DV Dubyna, TP Dziuba, SM Iemelianova
Ukraine Botanical Journal 41 (3), 263-274, 2014
42014
НПП Тузловські лимани
ДВ Дубина, ТП Дзюба, СМ Ємельянова
Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч 2 …, 2012
42012
Порівняльно-структурний аналіз вищої водної флори долини верхньої та середньої течії р. Південний Буг
СМ Ємельянова
Чорноморський ботанічний журнал 5 (3), 376-383, 2009
42009
Продромус рослинності України
ДВ Дубина, ТП Дзюба, СМ Ємельянова, НО Багрікова, ОВ Борисова, ...
32019
Раритетна фракція ценофлори піонерної рослинності України, основні загрози та завдання охорони
Д Дубина, Т Дзюба, Д Давидов, С Ємельянова
Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація …, 2016
3*2016
Вища водна та болотна рослинність долини р. Південний Буг (синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона)
СМ Ємельянова
32015
Синтаксономія класу Phragmito-Magno-Caricetea в Україні
ДВ Дубина, ТП Дзюба, СМ Ємельянова
Український ботанічний журнал, 263-274, 2014
32014
Синтаксономія класу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 в Україні
Д Дубина, Т Дзюба, С Ємельянова
Український ботанічний журнал 70 (4), 2013
32013
Сучасний стан та актуальнi завдання вивчення приморскоï рослинностi Чорноморсько-Каспiйського екокоридору
ДВ Дубина, ВБ Голуб, ТП Дзюба, СМ Ємельянова
Фальцфейнівські читання. Зб. наук. праць. Херсон: ПП Вишемирський, 97-102, 2009
32009
Інвазійні водні макрофіти України
Д Дубина, Т Дзюба, Т Дворецький, О Золотарьова, Н Таран, А Мосякін, ...
Український ботанічний журнал 74 (3), 2017
22017
Порівняльно-структурний аналіз ценофлори класу Phragmito-Magno-Caricetea України
ДВ Дубина, ТП Дзюба, СМ Ємельянова, ПА Тимошенко
Чорноморський ботанічний журнал, 37-50, 2015
22015
Антропогенная динамика приморской растительности Украины
ДВ Дубына, ТП Дзюба, СМ Емельянова
Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы: Матер. Всерос. науч …, 2011
22011
Синантропізація ценофлор приморських гео комплексів України
ДВ Дубина, ТП Дзюба, СМ Ємельянова
Український ботанічний журнал, 352-365, 2011
22011
Синтаксономия высшей водной растительности р. Южный Буг
С Емельянова
Гидроботаника 2010, 2010
22010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20