Кафедра загального землеробства УНУС
Кафедра загального землеробства УНУС
факультет агрономії
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи наукових досліджень в агрономії
ВФ Мойсейченко, ВО Єщенко
К.: Вища школа 334, 1994
2211994
Основи наукових досліджень в агрономії
ВО Єщенко, ПГ Копитко, ПВ Костогриз, ВП Опришко
ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014
1972014
Удобрення плодових і ягідних культур
ПГ Копитко
К.: Вища шк, 2001
592001
Основи наукових дослiджень в агрономiї: Пiдручник За ред. ВО Ещенка
ВО Ещенко, ПГ Копитко, ВП Опришко, ПВ Костогриз
Дiя, 288, 2005
572005
Основи наукових дослiджень в агрономiї
ВО Ещенко, ПГ Копитко, ВП Опришко, ПВ Костогриз
Київ: Дiя, 2005
282005
Агрохімія
ІМ Карасюк, ОМ Геркіял
Карасюка ІМ, 1995
281995
Загальне землеробство
ВО Єщенко, ПГ Копитко, АП Бутило
Київ: Вища освіта, 2004
172004
NO-TILL технологія: її сьогодення та майбутнє
ВО Єщенко
Вісник Уманського національного університету садівництва, 4-9, 2013
152013
Забур’яненість посівів ячменю після різних способів та глибини основного обробітку ґрунту
ЮІ Накльока, ВО Єщенко
Карантин і захист рослин, 24-25, 2006
122006
Основы научных исследований в агрономии
ВА Ещенко, ПГ КОШЕТКО, ВП Опрышко, ПВ Костогрыз
Киев: Действие, 2005
122005
Основи наукових досліджень в агрономії: підручник; за ред
ВО Єщенко, ПГ Копитко, ПВ Костогриз, ВП Опришко
ВО Єщенка. Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К, 2014
102014
Методичні рекомендації для проведення польових дослідів у землеробстві
ВФ Мойсейченко, ВО Єщенко
К.: УСГА, 70-72, 1985
101985
Трансфомація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук
ВПЦ «Візаві», 2014
92014
та ін. Біологічні та агроекологічні основи підвищення продуктивності сільськогосподарських культур
АФ Гойчук, ПГ Копитко, ЗМ Грицаєнко
Зб. наук. пр. Уманського ДАУ: Біологічні науки і проблеми рослинництва, 5-14, 2003
92003
До методики визначення біологічної активності ґрунту
ВО Єщенко
Зб. наук. пр. Уманського НУС.—Вип 77, 21-26, 2011
82011
Ресурсозберігаючі технології механічного обробітку ґрунту в сучасному землеробстві України
ІД Примак, ВО Єщенко, ЮП Манько
К.:―КВІЦ, 2007
82007
Місце науково обґрунтованих сівозмін у сучасному землеробстві
ВО Єщенко
Вестник Уманского национального университета садоводства, 2014
72014
Сівозміни лісостепової зони
ВО Єщенко, ВП Опришко, ПГ Копитко
ВО Єщен ко, ВП Опришко, ПГ Копитко—Умань, 2007
72007
Основи наукових дослiджень в агрономiї/; пiд ред. ВО Ещенка
ВО Ещенко, ПГ Копитко, ВП Опришко, ПВ Костогриз
72005
Збереження родючостi грунту в iнтенсивних плодових насадженнях
ПГ Копитко
Вiсник аграрноi науки, 10-16, 1999
71999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20