Ірина Котовська
Ірина Котовська
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ
ІВ Котовська
Інноваційна економіка 4, 150-153, 2011
82011
Стратегічне та довгострокове планування: основні відмінності
ІВ Котовська
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal/Soc.../238. pdf, 2011
82011
Дослідження особливостей інноваційного розвитку системи публічного управління в Україні
ІВ Луциків, ОА Сороківська, ІВ Котовська
Економіка та суспільство, 124-128, 2017
42017
Коучинг як новий метод управління персоналом
ІВ Котовська, РА Оксентюк, ЮЯ Вовк, ИВ Котовская, РА Оксентюк, ...
Соціально-економічні проблеми і держава 14 (1), 178-184, 2016
22016
Оцінка ефективності стратегічного планування на підприємстві
ІВ Котовська
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 7-10, 2015
22015
Аутсорсинг як інноваційний інструмент у сфері публічного управління
ІВ Котовська, ОА Сороківська, ІВ Луциків
Вісник Національного Авіаційного Університету. Проблеми системного підходу в …, 2017
12017
Законодавча база стратегічного планування підприємств машинобудівної галузі
ІВ Котовська, И Котовская, ОЯ Галущак, ОЯ Галущак
ТНТУ, АСУ, 2011
12011
НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ІВ Котовька, НЄ Юрик
ХХ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ Тернопільського національного технічного університету …, 2017
2017
Business Communication
ІВ Котовська
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17579, 2016
2016
Стратегічне планування в контексті управління діяльністю промислових підприємств
ІВ Котовська, ТП Савонік
Інноваційний розвиток промислових підприємств в контексті підвищення …, 2015
2015
Bussines Law: the course of lectures
ІВ Котовська
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17576, 104, 2015
2015
Trends in business and administrative communication
ІВ Котовська
Материали за 10-а международна научна практична конференція, «Новината за …, 2014
2014
Питання адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах України
ІВ Котовська
Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у європейському …, 2014
2014
Вдосконалення методів відбору моделей стратегічного планування діяльності підприємств
ІВ Котовська
Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa myśl …, 2014
2014
ПОСЛІДОВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ІВ Котовська
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 10–11 травня 2013 р …, 2013
2013
Стан машинобудування України як пріоритетної галузі промисловості
ІВ Котовська
Сучасні аспекти розвитку економіки: проблеми і перспективи: матеріали XV …, 2012
2012
Формування і розвиток стратегічного планування на машинобудівних підприємствах
ІВ Котовська, ОЯ Галущак
Актуальні питання економіки: проблеми, гіпотези, дослідження: матеріали …, 2012
2012
Особливості стратегічного планування інноваційної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування
ІВ Котовська, ІВ Луциків
Економічна теорія та практика: матеріали Міжнародної Інтернет-конференції 1 …, 2012
2012
Розвиток машинобудівної галузі як стратегічний напрям піднесення економіки України
ІВ Котовська
Кримський економічний вісник 1 (1 (01)), С. 324–328., 2012
2012
Визначення ролі стратегічного планування в управлінні діяльністю вітчизняних машинобудівних підприємств
ІВ Котовська
Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки. 2 (5), С …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20