Follow
Mykola Butko / Микола Бутко
Title
Cited by
Cited by
Year
Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці
М Бутко
Знання України, 2005
1792005
Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону
М Бутко, С Зеленський, О Акименко
Економіка України 11, 30-35, 2005
1172005
Генезис соціальної відповідальності бізнесу та її становлення в Україні
М Бутко, М Мурашко
Економіка України, 74-85, 2009
842009
Державне регулювання як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонів
М Бутко, Л Подоляк
Економіка України, 36-44, 2007
682007
Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки
М Бутко
Економіка України, 40-45, 2004
662004
Інвестиційна домінанта сталого розвитку регіону в умовах інтеграції: монографія
МП Бутко, ОЮ Акименко
Ніжин: Аспект-Поліграф 232, 2009
482009
Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності в умовах поглиблення інтеграційних процесів
МП Бутко, ОВ Попело
Проблеми і перспективи економіки та управління, 7-20, 2015
472015
Methodology for Assessing the Influence of Cultural Infrastructure on Regional Development in Poland and Ukraine
A Revko, M Butko, O Popelo
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 23 (2), 21-39, 2020
462020
Економічна психологія
МП Бутко, АП Неживенко, ТВ Пепа
навч. посіб./За заг. ред. Бутка МП/МП Бутко, АП Неживенко, ТВ Пепа–К.:«Центр …, 2016
422016
Транспортна інфраструктура як складова туристичного потенціалу України
МП Бутко, НО Алєшугіна
Ефективна економіка, 2009
412009
Регіональне управління: інноваційний підхід: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
МП Бутко
К.: Знання України, 2006
412006
Стратегічний менеджмент: навч. посіб
МП Бутко, МЮ Дітковська, СМ Задорожна
Київ: Центр учбової літератури, 2016
382016
INNOVATIONS IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN EUROINTEGRATION CONDITIONS: CASE FOR UKRAINIAN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX.
M Butko, O Popelo, I Pishenin
Marketing & Management of Innovations, 2019
372019
Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору: монографія
МП Бутко, ОВ Попело
Ніжин: Аспект-Поліграф, 2014
362014
Виробничий менеджмент: підручник
МП Бутко, СМ Задорожна, НВ Іванова
К.: ЦУЛ 400, 2015
342015
Arkhitektonika konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy v konteksti ievrointehratsii [Architectonics of the Competitiveness of Ukrainian Regions in the Context of Eurointegration]
MP Butko
AMU, Kyiv, Ukraine, 2016
332016
Організація системи контролінгу на підприємствах України
МП Бутко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
312014
Інноваційні імперативи регіонального розвитку в Україні
М Бутко
Еконо міст, 26, 2006
272006
Економічна психологія: навч. посіб./за ред
МП Бутко, АП Неживенко, ТВ Пепа
МП Бутко. Київ: ЦУЛ 232, 3, 2016
262016
Формування інформаційного забезпечення в системі державного управління: монографія
МП Бутко, МЮ Дітковська
Ніжин: Аспект-Поліграф, 2010
252010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20