Mykola Butko / Микола Бутко
Title
Cited by
Cited by
Year
Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці
М Бутко
Знання України, 2005
1682005
Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону
М Бутко, С Зеленський, О Акименко
Економіка України, 30-37, 2005
982005
Генезис соціальної відповідальності бізнесу та її становлення в Україні
М Бутко, М Мурашко
Економіка України, 74-85, 2009
702009
Державне регулювання як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонів
М Бутко, Л Подоляк
Економіка України, 36-44, 2007
652007
Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки
М Бутко
Економіка України, 40-45, 2004
582004
Інвестиційна домінанта сталого розвитку регіону в умовах інтеграції: монографія
МП Бутко, ОЮ Акименко
Ніжин: Аспект-Поліграф 232, 2009
422009
Регіональне управління: інноваційний підхід: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
МП Бутко
К.: Знання України, 2006
382006
Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності в умовах поглиблення інтеграційних процесів
МП Бутко, ОВ Попело
Проблеми і перспективи економіки та управління, 07-20, 2015
372015
Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору: монографія
МП Бутко, ОВ Попело
Ніжин: Аспект-Поліграф, 2014
332014
Транспортна інфраструктура як складова туристичного потенціалу України
МП Бутко, НО Алєшугіна
Ефективна економіка, 2009
312009
Arkhitektonika konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy v konteksti ievrointehratsii [Architectonics of the Competitiveness of Ukrainian Regions in the Context of Eurointegration]
MP Butko
AMU, Kyiv, Ukraine, 2016
272016
Інноваційні імперативи регіонального розвитку в Україні
М Бутко
Еконо міст, 26, 2006
252006
Транспортна компонента виробничої інфраструктури регіону: монографія
МП Бутко, НВ Іванова
Ніжин: ТОВ «Вид-во «Аспект-Поліграф, 2010
242010
Розв’язання проблем регіонального розвитку
М Бутко
Економіка України, 12-16, 2000
242000
Передумови трансформації та механізми регулювання регіональних економік
МП Бутко
Економіка і прогнозування, 9-20, 2004
232004
Формування інформаційного забезпечення в системі державного управління: монографія
МП Бутко, МЮ Дітковська
Ніжин: Аспект-Поліграф, 2010
212010
Методологічні засади формування інвестиційного потенціалу регіональних господарських систем
МП Бутко, ОЮ Акименко
Інвестиції: практика та досвід, 3-7, 2008
202008
Організація системи контролінгу на підприємствах України
МП Бутко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
192014
Розвиток харчової промисловості в регіональних господарських системах України
МП Бутко, АГ Ясько
Агросвіт, 2-9, 2010
192010
Методологічні аспекти кластеризації промислового комплексу регіону
МП Бутко
Економіка та держава, 38-43, 2010
182010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20