Подписаться
Mykola Butko / Микола Бутко
Mykola Butko / Микола Бутко
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці
М Бутко
Знання України, 2005
1722005
Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону
М Бутко, С Зеленський, О Акименко
Економіка України 11, 30-35, 2005
1102005
Генезис соціальної відповідальності бізнесу та її становлення в Україні
М Бутко, М Мурашко
Економіка України, 74-85, 2009
792009
Державне регулювання як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонів
М Бутко, Л Подоляк
Економіка України, 36-44, 2007
682007
Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки
М Бутко
Економіка України, 40-45, 2004
682004
Інвестиційна домінанта сталого розвитку регіону в умовах інтеграції: монографія
МП Бутко, ОЮ Акименко
Ніжин: Аспект-Поліграф 232, 2009
432009
Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності в умовах поглиблення інтеграційних процесів
МП Бутко, ОВ Попело
Проблеми і перспективи економіки та управління, 7-20, 2015
422015
Регіональне управління: інноваційний підхід: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
МП Бутко
К.: Знання України, 2006
402006
Транспортна інфраструктура як складова туристичного потенціалу України
МП Бутко, НО Алєшугіна
Ефективна економіка, 2009
372009
Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору: монографія
МП Бутко, ОВ Попело
Ніжин: Аспект-Поліграф, 2014
342014
Arkhitektonika konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy v konteksti ievrointehratsii [Architectonics of the competitiveness of Ukrainian regions in the context of eurointegration]
MP Butko
AMU, Kyiv, Ukraine, 2016
332016
Methodology for Assessing the Influence of Cultural Infrastructure on Regional Development in Poland and Ukraine
A Revko, M Butko, O Popelo
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 23 (2), 21-39, 2020
312020
Innovations in human resources management in eurointegration conditions: case for ukrainian agro-industrial complex
M Butko, O Popelo, I Pishenin
Sumy State University, 2019
282019
Інноваційні імперативи регіонального розвитку в Україні
М Бутко
Еконо міст, 26, 2006
282006
Організація системи контролінгу на підприємствах України
МП Бутко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
252014
Передумови трансформації та механізми регулювання регіональних економік
МП Бутко
Економіка і прогнозування, 9-20, 2004
252004
The modern trends of infrastructure development
M Butko, N Ivanova
Baltic Journal of Economic Studies 2 (3), 37-41, 2016
242016
Транспортна компонента виробничої інфраструктури регіону: монографія
МП Бутко, НВ Іванова
Ніжин: ТОВ «Вид-во «Аспект-Поліграф, 2010
242010
Розв’язання проблем регіонального розвитку
М Бутко
Економіка України, 12-16, 2000
242000
Економічна психологія
МП Бутко, АП Неживенко, ТВ Пепа
навч. посіб./За заг. ред. Бутка МП/МП Бутко, АП Неживенко, ТВ Пепа–К.:«Центр …, 2016
232016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20