Mykola Butko / Микола Бутко
Mykola Butko / Микола Бутко
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці
М Бутко
Знання України, 2005
1712005
Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону
М Бутко, С Зеленський, О Акименко
Економіка України, 30-37, 2005
1002005
Державне регулювання як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонів
М Бутко, Л Подоляк
Економіка України, 36-44, 2007
682007
Генезис соціальної відповідальності бізнесу та її становлення в Україні
М Бутко, М Мурашко
Економіка України, 74-85, 2009
672009
Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки
М Бутко
Економіка України, 40-45, 2004
572004
Інвестиційна домінанта сталого розвитку регіону в умовах інтеграції: монографія
МП Бутко, ОЮ Акименко
Ніжин: Аспект-Поліграф 232, 2009
422009
Регіональне управління: інноваційний підхід: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
МП Бутко
К.: Знання України, 2006
382006
Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності в умовах поглиблення інтеграційних процесів
МП Бутко, ОВ Попело
Проблеми і перспективи економіки та управління, 07-20, 2015
372015
Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору: монографія
МП Бутко, ОВ Попело
Ніжин: Аспект-Поліграф, 2014
332014
Транспортна інфраструктура як складова туристичного потенціалу України
МП Бутко, НО Алєшугіна
Ефективна економіка, 2009
292009
Інноваційні імперативи регіонального розвитку в Україні
М Бутко
Еконо міст, 26, 2006
282006
Arkhitektonika konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy v konteksti ievrointehratsii [Architectonics of the Competitiveness of Ukrainian Regions in the Context of Eurointegration]
MP Butko
AMU, Kyiv, Ukraine, 2016
252016
Розв’язання проблем регіонального розвитку
М Бутко
Економіка України, 12-16, 2000
242000
Розвиток харчової промисловості в регіональних господарських системах України
МП Бутко, АГ Ясько
Агросвіт, 2-9, 2010
202010
Транспортна компонента виробничої інфраструктури регіону: монографія
МП Бутко, НВ Іванова
Ніжин: ТОВ «Вид-во «Аспект-Поліграф, 2010
202010
Intelektualnyi kapital yak chynnyk modernizatsii rehionalnoho ekonomichnoho prostoru
MP Butko, OV Popelo
Aspekt-Polihraf, Nizhyn, 2014
192014
Методологічні засади формування інвестиційного потенціалу регіональних господарських систем
МП Бутко, ОЮ Акименко
Інвестиції: практика та досвід, 3-7, 2008
192008
Передумови трансформації та механізми регулювання регіональних економік
МП Бутко
Економіка і прогнозування, 9-20, 2004
192004
Проблеми реалізації інноваційної моделі розвитку економіки на регіональному рівні
М Бутко
Економіка України, 11-17, 2002
192002
Формування інформаційного забезпечення в системі державного управління: монографія
МП Бутко, МЮ Дітковська
Ніжин: Аспект-Поліграф, 2010
182010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20