Подписаться
Mykola Butko / Микола Бутко
Mykola Butko / Микола Бутко
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці
М Бутко
Знання України, 2005
1772005
Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону
М Бутко, С Зеленський, О Акименко
Економіка України 11, 30-35, 2005
1172005
Генезис соціальної відповідальності бізнесу та її становлення в Україні
М Бутко, М Мурашко
Економіка України, 74-85, 2009
842009
Державне регулювання як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонів
М Бутко, Л Подоляк
Економіка України, 36-44, 2007
672007
Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки
М Бутко
Економіка України, 40-45, 2004
662004
Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності в умовах поглиблення інтеграційних процесів
МП Бутко, ОВ Попело
Проблеми і перспективи економіки та управління, 7-20, 2015
472015
Інвестиційна домінанта сталого розвитку регіону в умовах інтеграції: монографія
МП Бутко, ОЮ Акименко
Ніжин: Аспект-Поліграф 232, 2009
442009
Methodology for Assessing the Influence of Cultural Infrastructure on Regional Development in Poland and Ukraine
A Revko, M Butko, O Popelo
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 23 (2), 21-39, 2020
432020
Транспортна інфраструктура як складова туристичного потенціалу України
МП Бутко, НО Алєшугіна
Ефективна економіка, 2009
412009
Регіональне управління: інноваційний підхід: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
МП Бутко
К.: Знання України, 2006
412006
Innovations in human resources management in Eurointegration conditions: Case for Ukrainian agro-industrial complex
M Butko, O Popelo, I Pishenin
Sumy State University, 2019
372019
Економічна психологія
МП Бутко, АП Неживенко, ТВ Пепа
навч. посіб./За заг. ред. Бутка МП/МП Бутко, АП Неживенко, ТВ Пепа–К.:«Центр …, 2016
372016
Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору: монографія
МП Бутко, ОВ Попело
Ніжин: Аспект-Поліграф, 2014
362014
Arkhitektonika konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy v konteksti ievrointehratsii [Architectonics of the Competitiveness of Ukrainian Regions in the Context of Eurointegration]
MP Butko
AMU, Kyiv, Ukraine, 2016
332016
Виробничий менеджмент: підручник
МП Бутко, СМ Задорожна, НВ Іванова
К.: ЦУЛ 400, 2015
322015
Стратегічний менеджмент: навч. посіб
МП Бутко, МЮ Дітковська, СМ Задорожна
Київ: Центр учбової літератури, 2016
312016
Організація системи контролінгу на підприємствах України
МП Бутко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
292014
Інноваційні імперативи регіонального розвитку в Україні
М Бутко
Еконо міст, 26, 2006
272006
Економічна психологія: навч. посіб./за ред
МП Бутко, АП Неживенко, ТВ Пепа
МП Бутко. Київ: ЦУЛ 232, 3, 2016
252016
Передумови трансформації та механізми регулювання регіональних економік
МП Бутко
Економіка і прогнозування, 9-20, 2004
252004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20