Підписатись
Mykola Butko / Микола Бутко
Mykola Butko / Микола Бутко
Підтверджена електронна адреса в stu.cn.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці
М Бутко
Знання України, 2005
1812005
Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону
М Бутко, С Зеленський, О Акименко
Економіка України 11, 30-35, 2005
1192005
Генезис соціальної відповідальності бізнесу та її становлення в Україні
М Бутко, М Мурашко
Економіка України, 74-85, 2009
862009
Державне регулювання як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонів
М Бутко, Л Подоляк
Економіка України, 36-44, 2007
672007
Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки
М Бутко
Економіка України, 40-45, 2004
672004
Стратегічний менеджмент: навч. посіб
МП Бутко, МЮ Дітковська, СМ Задорожна
Київ: Центр учбової літератури, 2016
542016
Methodology for assessing the influence of cultural infrastructure on regional development in Poland and Ukraine
A Revko, M Butko, O Popelo
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 23 (2), 21-39, 2020
492020
Інвестиційна домінанта сталого розвитку регіону в умовах інтеграції: монографія
МП Бутко, ОЮ Акименко
МП Бутко, ОЮ «Видавництво «Аспект-Поліграф, 2009
492009
Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності в умовах поглиблення інтеграційних процесів
МП Бутко, ОВ Попело
Проблеми і перспективи економіки та управління, 7-20, 2015
472015
INNOVATIONS IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN EUROINTEGRATION CONDITIONS: CASE FOR UKRAINIAN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX.
M Butko, O Popelo, I Pishenin
Marketing & Management of Innovations, 2019
462019
Виробничий менеджмент: підручник
МП Бутко, СМ Задорожна, НВ Іванова
К.: ЦУЛ 400, 2015
432015
Економічна психологія
МП Бутко, АП Неживенко, ТВ Пепа
навч. посіб./За заг. ред. Бутка МП/МП Бутко, АП Неживенко, ТВ Пепа–К.:«Центр …, 2016
422016
Транспортна інфраструктура як складова туристичного потенціалу України
МП Бутко, НО Алєшугіна
Ефективна економіка, 2009
412009
Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору: монографія
МП Бутко, ОВ Попело
Ніжин: Аспект-Поліграф, 2014
402014
Регіональне управління: інноваційний підхід: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
МП Бутко
К.: Знання України, 2006
402006
Arkhitektonika konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy v konteksti ievrointehratsii [Architectonics of the Competitiveness of Ukrainian Regions in the Context of Eurointegration]
MP Butko
AMU, Kyiv, Ukraine, 2016
332016
Організація системи контролінгу на підприємствах України
МП Бутко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
322014
Теорія прийняття рішень: підручник
МП Бутко, ІМ Бутко, ВП Мащенко
К.: Центр учбової літератури, 2015
292015
Ринок праці і процеси його регіональної трансформації/М
М Бутко, Є Белокур
Бутко, Є. Белокур, 2000
282000
Methodological approaches to the evaluation of innovation in Polish and Ukrainian regions, taking into account digitalization
O Popelo, S Tulchynska, A Revko, M Butko, M Derhaliuk
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 25 (1), 55-74, 2022
272022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20