Сергій Римаренко, S. Rymarenko
Сергій Римаренко, S. Rymarenko
доктор політичних наук, головний науковий співробітник, ІПІЕНД ім.І.Ф.Кураса
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Етнодержавознавство. Теоретико-методологічні засади
ЮІ Римаренко, ЛЄ Шкляр, СЮ Римаренко
К.: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2001
692001
Конфликтология межетнических отношений
Ю Римаренко
социально гуманитарный знания, 135-147, 1999
441999
Самовизначення особи, нації, держави: Монографія
С Римаренко
Юридична книга, 1999
411999
Міжнародна поліцейська енциклопедія
С Римаренко
30*2003
Hegemonic, regional, minority and language policy in Subcarpathia: a historical overview and the present-day situation
I Csernicskó, RS Ferenc, Viktória,
Nationalities papers 42 (3), 399-425, 2014
242014
реалії та виклики часу
Е культура в Україні
К.: ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 11, 2010
192010
Права нації та права людини: між Сціллою та Харібдою
СЮ Римаренко
К.: Світогляд, 2005
192005
Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник
Ю Римаренко
17*1997
Роль зовнішніх чинників у політизації мовних проблем
С Римаренко, О Заремба
Мовна ситуація в Україна: між конфліктом в консенсусом, 258-280, 2008
162008
Самовизначення та сепаратизм.Питання теорії
І Рафальський
Наукові записки ІПІЕНД ім Кураса НАН України, 2014
152014
Національно-державне будівництво. Концептуальні підходи, сучасна наукова література
С Римаренко
Довіра, 1999
13*1999
Основи етнодержавознавства
Ю Римаренко
131997
Індивідуальні і колективні права: компаративний аналіз
СЮ Римаренко
Університетські наукові записки, 35-46, 2007
112007
Українська політична нація–міф чи реальність?
С Римаренко
Україна в сучасному світі: Конференція випускників …, 2003, 2003
112003
Інформаційне суспільство та інформаційний суверенітет: теоретико-правовий аспект
А Гапотій, В., Письменицьки
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2012
102012
Українське державотворення:словник-довідник
Ю Мироненко, О. Римаренко
101997
Механізми політичної мобілізації мовних груп: антрепренери, гасла, заходи (Mechanisms of Political Mobilization of Linguistic Groups: entrepreneurs, slogans, provisions …
Римаренко, Сергій (Zaremba, Oleksandr – Rymarenko, Serhiy
Мовна ситуація в Україні:між конфліктом і консенсусом, 2008
82008
Етнонаціональний вимір самовизначення соціального суб'єкта (теоретико-методологічний аналіз)
С Римаренко
Автореферат дисертації на здобуття …, 2002 - irbis-nbuv.gov.ua, 2002
62002
Етнонаціональний вимір самовизначення соціального суб’єкта (теоретико-методологічний аналіз)
СЮ Римаренко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук, 2002
62002
Мала енціклопедія етнодержавознавства
С Римаренко
61998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20