Follow
Виталий Хоменко / Vitaliy Khomenko
Виталий Хоменко / Vitaliy Khomenko
Бердянський державний педагогічний університет (BSPU) кафедра КТУНІ
Verified email at bdpu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Эргономика информационных технологий в примерах и задачах: Учебное пособие
АТ Ашеров, ГИ Сажко, ЕА Лавров, ВГ Хоменко, ЮН Полякова
Горловка: ЧП" Видавництво Ліхтар, 2007
132007
Теоретичні та методичні засади проектування дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів–педагогів комп’ютерного профілю: монографія
ВГ Хоменко
Бердянськ: БДПУ 472, 2015
102015
Теоретичні та методичні засади розроблення дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю
ВГ Хоменко
Доктор наук. Ук-раїнська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, 2015
92015
Сучасний стан та тенденції професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю
ВГ Хоменко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 16-22, 2013
82013
Теоретичні та методичні засади навчання програмних засобів захисту інформації на основі подвійного дидактичного узагальнення
ВГ Хоменко, ГП Чуприна, МІ Лазарєв
ЛОНДОН-ХХІ, 2011
62011
Cloud technologies in informational and methodological support of university students’ independent study
V Khomenko, L Pavlenko, M Pavlenko, S Khomenko
Institute of Information Technologies and Learning Tools; University of …, 2020
52020
Загальнонаукові засади розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів
ВГ Хоменко
52015
Теоретичні та методичні засади тестування знань з електромагнітних перехідних процесів
МІ Лазарєв, ЮС Олійник, ВГ Хоменко
52014
Концепция реформы системы национального образования, основанная на мышлении
А Сосницкий, В Хоменко, Д Кравченко, М Сосницкая, Н Сосницкая, ...
Information Technologies & Knowledge 6 (3), 283-299, 2012
52012
Проблема проектування змісту професійної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю в умовах компетентністного підходу
В Хоменко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2014
42014
Проблеми підготовки майбутніх інженерів-педагогів до використання комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних
ВГ Хоменко, ЛВ Павленко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 149-155, 2010
42010
Удосконалення змісту навчання майбутніх інженерів-педагогів мережевих технологій
МП Павленко, ВГ Хоменко
Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2009
42009
Теоретичне обґрунтування підготовки майбутніх інженерів-педагогів до використання комп’ютерного імітаційного моделювання як засобу навчання з програмування/Хоменко ВГ, Коржова КМ
ВГ Хоменко
Збірник наукових праць «Проблеми інженерно-педагогічного освіти». Х.: Укр …, 2007
42007
Построение модели дуальных профессиональных компетентностей будущих инженеров-педагогов компьютерного профиля
ВГ Хоменко
Образовательные технологии и общество 18 (2), 409-427, 2015
32015
Дуальные профессиональные компетентности инженера-педагога компьютерного профиля
ВГ Хоменко
Инновационные образовательные технологии, 13-18, 2015
32015
Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних
МІ Лазарєв, ВГ Хоменко, ЛВ Павленко
ЛОНДОН-ХХІ, 2011
32011
Психолого-педагогічні аспекти навчання архітектури еом майбутніх інженерівпедагогів засобами комп’ютерного імітаційного моделювання.
КМ Коржова, ВГ Хоменко
3
Інноваційні підходи до вивчення статистики майбутніми ІТ-фахівцями на основі використання мови програмування R
ЛВ Павленко, МП Павленко, ВГ Хоменко, СВ Хоменко, ММ Скурська
Физико-математическое образование, 97-105, 2020
22020
Визначення та обґрунтування загальнонаукових основ розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів
VH Khomenko
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 4 (2), 56-63, 2016
22016
Формування професійних якостей у студентів при вивченні дисципліни «Застосування комп'ютерних технологій в управлінні виробництвом» з використанням 1С: Підприємство
ВГ Хоменко, ІС Смоліна
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць.–Харків: УІПА, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20