Подписаться
Таценко Наталія (Tatsenko Nataliia)
Таценко Наталія (Tatsenko Nataliia)
завідувач кафедри іноземних мов СумДУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене el.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
„Концепт” як ключове поняття когнітивної лінгвістики
НВ Таценко
Видавництво СумДУ, 2008
272008
Засоби реалізації мегаконцептів ПРОСТІР, ЧАС, ІНФОРМАЦІЯ в сучасній англійській мові (на матеріалі інновацій віртуальної реальності)
НВ Таценко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2009
182009
Емпатія в сучасному англомовному дискурсі: когнітивно-синергетичний вимір
НВ Таценко
132018
Семантичні та прагматичні аспекти евфемії у англомовному політичному дискурсі (на матеріалі промов Барака Обами)
НВ Таценко
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2013
132013
Антропоцентричний підхід до вивчення мовних одиниць у когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики
НВ Таценко
Издательство Крымского республиканского института последипломного …, 2011
132011
Реалізація емпатії в сучасному англомовному дискурсі: когнітивно-синергетичний аспект
НВ Таценко
Сумський державний університет, 2017
102017
Емпатія як категорія лінгвістичної прагматики
НВ Таценко
Запорізький національний університет, 2015
102015
Синергетика як методологічна основа сучасних філологічних досліджень
НВ Таценко
Сумський державний університет, 2016
92016
Аксіологічні характеристики фразеологізмів як засобів емпатизації англомовного художнього дискурсу
НВ Таценко, АМ Недосєка, АН Недосека
Видавництво" Маркова АД", 2014
82014
Основи теорії мовного дискурсу
НВ Таценко
Вид-во СумДУ, 2011
82011
EMPATHY AS A SELF-ORGANIZED COGNITIVE MODEL: A LINGUISTIC SYNERGETIC PERSPECTIVE
N Tatsenko
LEGE ARTIS Language yesterday, today, tomorrow 5 (1), 390-423, 2020
72020
Категорія емпатії крізь призму лінгвістичної емотіології
НВ Таценко
Філологічні трактати, 50-60, 2015
72015
Лексико-стилистические аспекты эмпатии в англоязычном политическом дискурсе
НВ Таценко, ВС Гришко
Lingua mobilis, 111-121, 2014
72014
Феномен емпатії в сучасних наукових парадигмах
НВ Таценко
Сумський державний університет, 2014
62014
Теоретичні засади антропоцентризму мовних інновацій
НВ Таценко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 208-211, 2006
62006
Типи вербальних атракторів концепту ЕМПАТІЯ в сучасному англомовному дискурсі
НВ Таценко
Нова філологія, 201-206, 2017
52017
Лексико-семантические особенности эвфемизмов в англоязычном политическом дискурсе (на материале речей Барака Обамы)
НВ Таценко, ЛС Кравец
Lingua mobilis, 89-98, 2013
52013
Образный модус эмпатии в современном англоязычном дискурсе
НВ Таценко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2016
42016
Корпусна лінгвістика як методологія сучасних філологічних наукових розвідок
Н Таценко
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
32016
Аксіологічний модус емпатії в сучасному англомовному дискурсі
НВ Таценко
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 120-125, 2016
32016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20