Ганна Шалацька
Ганна Шалацька
доцент кафедри іноземних мов, ДВНЗ "Криворізький національний університет"
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Implementation of cloud service models in training of future information technology specialists
O Markova, S Semerikov, A Striuk, H Shalatska, P Nechypurenko, V Tron
582019
Sustainability in Software Engineering Education: a case of general professional competencies
SO Semerikov, AM Striuk, L Striuk, M Striuk, HM Shalatska
E3S Web of Conferences. The International Conference on Sustainable Futures …, 2020
92020
The efficiency of MOOCs implementation in teaching English for professional purposes
HM Shalatska
Інформаційні технології і засоби навчання, 186-196, 2018
52018
Moodle course in teaching English language for specific purposes for masters in mechanical engineering
H Shalatska, O Zotova-Sadylo, I Muzyka
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
42020
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ТЕХНІЧНИХ ВНЗ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗ MODERN METHODS …
ЗО Осада, ОІ Матвєєнко, ЗА Осада, ЕИ Матвеенко
ББК 81.432. 1я5+ 83.3 (4Вел) я5+ 83.3 (7СПО) я5 А64, 95, 2015
12015
Жіночі образи драми Назар Стодоля Т. Шевченка у системі духовних цінностей першої половини ХІХ ст.
Г Шалацька
Шевченкознавчі студії, 273-282, 2013
12013
Дистанційне навчання іноземної мови за професійним спрямуванням
ГМ Шалацька
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2020
2020
Sustainability in Software Engineering Education: a case of general professional competencies
СО Семеріков, АМ Стрюк, ЛБ Стрюк, МІ Стрюк, ГМ Шалацька
EDP Sciences, 2020
2020
Cloud Technologies in Education: proceedings of the 6th Workshop CTE 2018, Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018
SM Amelina, AI Atamas, AA Azaryan, GY Bae, LI Bilousova, ZI Bilyk, ...
Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev, 2019
2019
ORGANIZATION OF STUDENTS’RESEARCH WORK IN A FOREIGN LANGUAGE
HM Shalatska
English and American Studies, 105-111, 2019
2019
ІКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
H Shalatska
English and American Studies, 81-87, 2018
2018
Навчальна дисципліна Іноземна мова за професійним спрямуванням” у закладах вищої освіти
ГМ Шалацька
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2018
2018
Нові методики викладання дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням” та зарубіжної літератури
АН Шалацкая, ГМ Шалацька
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018
2018
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА „ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
С Король, К Матвєєва, О Наумкіна, Т Олендр, О Павлішак, Г Сокол, ...
ВІСНИК, 276, 2018
2018
Мотиваційна доцільність використання інтернет-ресурсів під час навчання англійської мови студентів-програмістів
ГМ Шалацька
Освітній вимір 50, 317-325, 2017
2017
Modern trends in online learning
B Turchyk, G Shalatska
Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2017
2017
Possible future of foreign languages
A Myronenko, H Shalatska
Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2017
2017
A multi-method approach to learning a foreign language
B Hrebeniuk, H Shalatska
Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2017
2017
Інтенсифікація самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземної мови
ГМ Шалацька, АН Шалацкая
Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2017
2017
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
А Кнапп-Поттхофф, Т Пилип, С Радул, О Садохін, П Сисоєв, ...
ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ, 227, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20