Абраменко Іван Григорович, Абраменко Иван Григорьевич, Abramenko Ivan
Абраменко Іван Григорович, Абраменко Иван Григорьевич, Abramenko Ivan
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture
Verified email at khntusg.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі технологічних процесів лиття” для студентів денної та заочної форм навчання напряму …
МВ Босий
КНТУ, 2016
152016
Компьютерные технологии в автоматизированных системах управления электроснабжения: Уч. пособие
ИГ Абраменко, АИ Кузнецов
82008
Загальна характеристика та розрахунок режимів розподільних мереж: навч. посібник
ВА Лушкін, ІГ Абраменко, ІВ Барбашов
Харківська національна академія міського господарства, 2013
42013
Конспект лекцій з курсу “Теорія автоматичного керування”
ІГ Абраменко, ДІ Абраменко
42009
Теория автоматического управления
ИГ Абраменко, ДИ Абраменко
Харьков: ХНАГХ, 2008
42008
Determination of the Sampling Interval of Time Series of Measurements for Automation Systems
S Tymchuk, I Abramenko, K Zahumenna, S Shendryk, V Shendryk
International Conference “New Technologies, Development and Applications …, 2020
12020
Information Support of Power Quality Control Systems
I Abramenko, S Tymchuk, V Shendryk, S Shendryk, S Radchenko
International Conference “New Technologies, Development and Applications …, 2021
2021
Determination of the discretion interval of the temporal series of the technological process parameter measurement in ACS TP in the noises conditions
KW Tymchuk S., Abramenko I, Zahumenna K., Miroshnyk O., Shchur T, Tomporowski A
Journal of Physics: Conference Series : International Conference on Applied …, 2021
2021
The Methodology of Obtaining Power Consumption Fuzzy Predictive Model for Enterprises
I Abramenko, A Kazlauskaite
Advances in Design, Simulation and Manufacturing III: Proceedings of the 3rd …, 2020
2020
The Methodology of Obtaining Power Consumption Fuzzy Predictive Model for Enterprises
SV Tymchuk S., Abramenko I, Kazlauskaite, A., Shendryk S
The Methodology of Obtaining Power Consumption Fuzzy Predictive Model for …, 2020
2020
Determination of the Sampling Interval of Time Series of Measurements for Automation Systems: New Technologies, Development and Application
SV Tymchuk S., Abramenko I, Zahumenna K., Shendryk S
New Technologies, Development and Application III 128, 478-483, 2020
2020
Дослідження системи автоматизованого керування електроприводом стрічкових конвеєрів в АПК
ГП Купатадзе, ІГ Абраменко
ХНТУСГ, 2020
2020
Розробка системи автоматизованого керування очисною установкою рідкого гною
АМ Карайкоза, ІГ Абраменко
ХНТУСГ, 2020
2020
Дослідження системи автоматизованого керування параметрів мікроклімату на птахофабриці
АА Зінов'єв, ІГ Абраменко
ХНТУСГ, 2020
2020
Моделювання цифрових систем управління // Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України
ЧМС Абраменко І.Г.
Вісник ХНТУСГ. Фахове видання, 73-74, 2019
2019
Керування швидкісними режимами електропривода потокової лінії виробництва двокомпонентного твердого біопалива
ДГ Гусак, ІГ Абраменко
Харків, 2019
2019
Автоматизація складської діяльності підприємства
ГП Купатадзе, ІГ Абраменко
Харків, 2019
2019
Моделювання цифрових систем управління
ІГ Абраменко, МС Чорногорський
ХНТУСГ, 2019
2019
Комп'ютерні технології аналізу стійкості систем автоматизації
ЄЮ Ісаєнко, АМ Карайкоза, ІГ Абраменко
Харків, 2018
2018
Підвищення енергоефективності при автоматизації об'єктів АПК
ЄВ Демура, ДГ Гусак, ІГ Абраменко
Харків, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20