Валерий  Васильевич Бурега
Валерий Васильевич Бурега
НТУ "ХПИ", факультет социально-гуманитарных технологий, кафедра социологии и политологии
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Социально-адекватный менеджмент. В поисках новой парадигмы: Монография
ВВ Бурега
К.: Академия, 46, 2001
782001
Социально-адекватное управление: концептуализация модели
ВВ Бурега
сборник научных трудов, 171 с., 2005
572005
Управленческая деятельность: теория и практика профессиографического исследования
ВВ Бурега
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000
282000
Социология государственного управления: монография
ВВ Бурега
Донецк: ООО «Східний видавничий дім», 2012
14*2012
Социология государственного управления : монография
ВВ Бурега
Донецк : Східний видавничий дім, 2012
142012
Социология государственного управления
ВВ Бурега
Східний видавничий дім, 2012
142012
Суспільство в період транзиції: український контекст
В Бурега, В Заблоцький
Донецьк: Дон ДАУ, 2001
142001
Економічна психологія в схемах і таблицях:[навч.-метод. посіб.]
ВВ Бурега
Донецьк: Дон ДАУ, 2003
132003
Социально-адекватный менеджмент. Монография
В Бурега
К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2000
132000
Философия управления (социально-гуманитарные проблемы): моногр.
ВВ Алехин, ЛВ Алехина, ВВ Бурега, СФ Поважный
Донецк: ДонГАУ, 1999
101999
Соціально-адекватний менеджмент: концептуалізація моделі
ВВ Бурега
Національна академія наук України. Інститут соціології, 2003
72003
Методичні рекомендації щодо підготовки та використання тестових завдань у процесі поточного та підсумкового контролю знань студентів у ДонДУУ
ВВ Бурега, ЄО Шаміна, АВ Шибанов, ПП Можаровська, ...
Донецьк: ДонДУУ, 2011
62011
Церква та держава на постсоціалістичному просторі: у пошуках парадигми відносин
В Бурега
УНІАН: Релігія в Україні.–2011.– 18 липня [Електронний ресурс//Режим доступу …, 2011
52011
Ефективність діяльності органів місцевого самоврядування: взаємодія та відповідальність
ВВ Бурега, ІМ Доля, ОЮ Клименко, НФ Селютіна
Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2012
42012
Самовизначення майбутніх фахівців в умовах суспільства перехідного типу
МІ Гаврилов, ЯО Фаріна
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
32012
Соціальний феномен державного управління та місцевого самоврядування: точки зіткнення
ВВ Бурега
Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових …, 2014
22014
Общая теория террора: [монография]
ВВ Бурега
Донецк : ДонГУУ, 2008
22008
Економічна психологія в схемах і таблицях: навчально-методичний посібник
ВВ Бурега, ОК Любчук, ВВ Бурега, ОК Любчук
22003
Соціально-адекватний менеджмент
ВВ Бурега
Менеджмент: навчальний посібник. У 2-х т./ Загальний менеджмент / рук. авт …, 2012
1*2012
Інноваційні підходи до становлення студентів-соціологів у професійному інформаційному просторі
ВВ Бурега, ОК ЛЮБЧУК
Наукова скарбниця освіти Донеччини, 35-40, 2009
12009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20