Беспалова Наталія  Володимирівна
Беспалова Наталія Володимирівна
старший викладач кафедри міжнародного туризму та мовної підготовки університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фильмы как средство повышения мотивации студентов к изучению иностранных языков
СА Самойленко, НВ Беспалова, ИИ Липская
Молодий вчений, 2015
32015
Профессиональные презентации в обучении деловому иностранному языку
НВ Беспалова
Молодий вчений, 290-293, 2014
22014
Добір лексичних одиниць для навчання спеціалістів з індустрії гостинності й туризму іноземної мови для професійних цілей
ГІ М’ясоїд, НВ Беспалова
Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2016
12016
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ З ШОКОЛАДУ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
НВ Беспалова, ММ Гомола, ТІ Яковлева
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, 20, 2018
2018
The culture of busines correspondence in service and tourism
Яковлева Т.І,, Беспалова Н.В
Молодий вчений, 2017
2017
Освітній туризм та психологічна адаптація студентів-іноземців
ЯТІ Беспалова Н.В.
Молодий вчений, 2017
2017
Добір лексичних одиниць із теми "Транспортна система в туризмі" для навчання здобувачів
БНВ Мясоїд Г.І.
Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету, 2017
2017
Обучение русскому языку студентов-иностранцев на кафедре международного туризма и языковой подготовки
НВ Беспалова
Молодий вчений, 343-346, 2016
2016
Обучение русскому языку студентов-иностранцев на кафедре международного туризма и языковой подготовки
БН В.
Молодий вчений, 2016
2016
Фільми як засіб підвищення мотивації студентів до вивчення іноземних мов
ЛІІ Самойленко С.А., Беспалова Н.В.
Молодий вчений, 102-105, 2015
2015
Профессиональные презентации в обучении деловому иностранному языку
БН В.
Молодий вчений, 290-293, 2014
2014
Обучение профессиональным презентациям студентов неязыковых специальностей
НВ Беспалова
Англістика та американістика, 75-79, 2013
2013
Обучение профессиональным презентациям студентов неязыковых специальностей
Молодий вчений, 2013
2013
OСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ ПРОГРАМ МІЖКУЛЬТУРНОГО ОБМІНУ
НВ БЕСПАЛОВА
²ÑÍÈÊ ÂДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 55, 2011
2011
Особливості соціально-психологічної адаптації випускників програм міжкультурного обміну
БН В.
Вісник ДУАН, 55-59, 2011
2011
СЕКЦІЯ 7. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
НВ Беспалова, ТІ Яковлева
Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів, 59, 0
Культурний шок та особливості соціально психологічної адаптації індивіда
НВ Беспалова
культурний шок та психологічна адаптація студентів-іноземців
ССА Беспалова Н.В.
Молодий вчений 2015, 166-169, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18