Алла Добридень
Алла Добридень
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Культура общения как составляющая профессионального мастерства педагога
АВ Добрыдень
Азимут научных исследований: педагогика и психология, 2013
222013
Навчання впродовж життя в контексті Болонського процесу
АВ Добридень
Вища освіта України 1 (8), 90-97, 2008
172008
Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя засобами інтерактивного навчання
А Добридень
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 59-64, 2010
152010
Гуманістична спрямованість та педагогічна культура сучасного вчителя
А Добридень
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 151-158, 2011
52011
Стратегічні напрямки діяльності органів студентського самоврядування у вищій школі
АВ Добридень
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
42013
Використання інноваційних технологій у практичній роботі сучасного педагога
А Добридень
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 107-112, 2012
42012
Формування навичок самоосвіти у старшокласників
АВ Добридень
32010
ТВОРЧІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
АВ Добридень
22017
Педагогічна техніка вчителя у контексті ідей АС Макаренка
АВ Добридень
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2011
22011
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ–СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
АВ Добридень
12018
САМОВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
АВ Добридень
12017
ІМІДЖ ВЧИТЕЛЯ ЯК ПОКАЗНИК ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
АВ Добридень
12017
Комп’ютерні технології як засіб інформатизації навчально-виховної діяльності шкільної молоді
АВ Добридень
12016
Наступність між ланками освіти: реалії та перспективи
АВ Добридень
12016
Комунікативні якості вчителя як важлива складова його педагогічної майстерності
А Добридень
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 27-32, 2012
12012
Проблема самостійного пошуку інформації у педагогічній спадщині В. Сухомлинського та А. Макаренка
АВ Добридень
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 47-51, 2009
12009
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В УМАНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ
АВ Добридень
2018
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ТАКТУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
АВ Добридень
2018
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО АРТИСТИЗМУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
АВ Добридень
2018
ПРОБЛЕМА ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ
АВ Добридень
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20