Павлова Валентина Андріївна/Pavlova Valentyna
Павлова Валентина Андріївна/Pavlova Valentyna
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення: монографія
ВА Павлова
Д.: Вид-во ДУЕП 276, 36, 2006
2582006
Конкурентоспроможність підприємства: управління, оцінка, стратегія: монографія
ВА Павлова, ОВ Кузьменко, ВМ Орлова, ГА Рижкова
Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011
662011
Конкурентоспроможнiсть пiдприємства: оцiнка та стратегiя забезпечення: монографiя
ВА Павлова
332006
Система управління конкурентоспроможністю підприємства
ВА Павлова, РВ Губарєв
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки, 168–176-168–176, 2014
272014
Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: Навчальний посібник
ЛД Титаренко, ВА Павлова, ВД Залигіна
К.: Центр навчальної літератури, 2006
252006
Торговельні мережі в Україні: особливості та проблеми розвитку
ВА Павлова
Академічний огляд, 63-69, 2011
202011
Розробка моделі вибору конкурентної стратегії промислового підприємства
ВА Павлова, РВ Губарєв
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 5–17-5–17, 2010
202010
Способи систематизації визначення конкурентоспроможності підприємства
ВА Павлова
Економіка та підприємництво, 41-45, 2003
182003
Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства сфери готельних послуг
ЛД Завідна
Проблемы экономики, 2018
172018
Інноваційний розвиток підприємства: організація, оцінка потенціалу, ефективність: монографія
ЖАГ Павлова В.А., Татарінов В.В.
Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013
162013
Ручная кладь
ВА Павлова
Захаров, 2006
162006
Оценка инновационного потенциала машиностроительного предприятия методом нечётких множеств
ВА Павлова, ВГ Мячин, АГ Жукова
Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму, 243–252-243–252, 2013
142013
Фактори, що формують конкурентоспроможність
ВА Павлова
Європейський вибір України: проблеми теорії та практики реалізації …, 2003
142003
Система реалізації конкуренто-орієнтованої стратегії підприємства: постановний аспект/Павлова В
В Павлова
Регіональна економіка, 216-219, 2010
132010
Оцінювання ресурсного потенціалу підприємств машинобудівної галузі
ВА Павлова, ОВ Кузьменко
Держава та регіони, 152-156, 2010
132010
Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: otsinka ta stratehiia zabezpechennia
VA Pavlova
DUEP. Donietsk: Vyd-vo DUEP 267, 2006
132006
О проблемах развития онлайн-торговли в Украине
ВА Павлова
Економічний нобелівський вісник, 349-354, 2014
112014
Management of enterprise innovation costs to ensure economic security
S Bondarenko, L Verbivska, N Dobrianskа, G Iefimova, V Pavlova, ...
International Journal of Recent Technology and Engineering 8 (3), 5609-5613, 2019
102019
Інформаційно-методичні аспекти оцінки конкурентноспроможності підприємства
ВА Павлова
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2006
102006
Стратегічне управління ресурсним потенціалом: концепція, механізм, стратегія: монографія
ЛАГ В.А. Павлова, О.В. Кузьменко
82014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20