Follow
Павлова Валентина Андріївна/Pavlova Valentyna
Павлова Валентина Андріївна/Pavlova Valentyna
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення: монографія
ВА Павлова
Д.: Вид-во ДУЕП, 37, 2006
3022006
Конкурентоспроможність підприємства: управління, оцінка, стратегія: монографія
ВА Павлова, ОВ Кузьменко, ВМ Орлова, ГА Рижкова
Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011
662011
Конкурентоспроможнiсть пiдприємства: оцiнка та стратегiя забезпечення: монографiя
ВА Павлова
452006
Система управління конкурентоспроможністю підприємства
ВА Павлова, РВ Губарєв
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки, 168–176-168–176, 2014
412014
Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: Навчальний посібник
ЛД Титаренко, ВА Павлова, ВД Залигіна
К.: Центр навчальної літератури, 2006
352006
Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства сфери готельних послуг
ЛД Завідна
Проблемы экономики, 187-193, 2018
292018
Розробка моделі вибору конкурентної стратегії промислового підприємства
ВА Павлова, РВ Губарєв
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 5–17-5–17, 2010
232010
Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: навчальний посібник
ВА Павлова, ЛД Титаренко, ВД Малигіна
Київ: ЦУЛ, 2006
232006
Management of enterprise innovation costs to ensure economic security
S Bondarenko, L Verbivska, N Dobrianskа, G Iefimova, V Pavlova, ...
International Journal of Recent Technology and Engineering 8 (3), 5609-5613, 2019
222019
Торговельні мережі в Україні: особливості та проблеми розвитку
ВА Павлова
Академічний огляд, 63-69, 2011
222011
Фактори, що формують конкурентоспроможність
ВА Павлова
Європейський вибір України: проблеми теорії та практики реалізації …, 2003
202003
Способи систематизації визначення конкурентоспроможності підприємства
ВА Павлова
Економіка та підприємництво, 41-45, 2003
192003
Інноваційний розвиток підприємства: організація, оцінка потенціалу, ефективність: монографія
ЖАГ Павлова В.А., Татарінов В.В.
Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013
172013
Система реалізації конкурентоорієнтованої стратегії підприємства: постановний аспект
В Павлова
Регіональна економіка, 216-219, 2010
152010
Оцінювання ресурсного потенціалу підприємств машинобудівної галузі
ВА Павлова, ОВ Кузьменко
Держава та регіони: Серія: економіка та підприємництво, 152-156, 2010
152010
Совершеннолетие: стихи
ВА Павлова
М.: ОГИ, 2004
152004
Конкурентоспособность предприятия: оценка и стратегия обеспечения
ВА Павлова
монография/ВА Павлова.–Д.: Изд-во ДУЕП, 2006
14*2006
Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: otsinka ta stratehiia zabezpechennia
VA Pavlova
DUEP, D, 2006
142006
Стратегічне управління ресурсним потенціалом: концепція, механізм, стратегія: монографія
ЛАГ В.А. Павлова, О.В. Кузьменко
132014
Оценка инновационного потенциала машиностроительного предприятия методом нечётких множеств
ВА Павлова, ВГ Мячин, АГ Жукова
Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму, 243–252-243–252, 2013
132013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20