Валентина Андреевна Павлова
Валентина Андреевна Павлова
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення: монографія
ВА Павлова
Д.: Вид-во ДУЕП 276, 36, 2006
2412006
Конкурентоспроможність підприємства: управління, оцінка, стратегія: монографія
ВА Павлова, ОВ Кузьменко, ВМ Орлова, ГА Рижкова
Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011
562011
Система управління конкурентоспроможністю підприємства
ВА Павлова, РВ Губарєв
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки, 168–176-168–176, 2014
242014
Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів
ЛД Титаренко, ВА Павлова, ВД Малигіна
К.: Центр навчальної літератури, 2006
202006
Торговельні мережі в Україні: особливості та проблеми розвитку
ВА Павлова
Академічний огляд, 63-69, 2011
192011
Способи систематизації визначення конкурентоспроможності підприємства
ВА Павлова
Економіка та підприємництво, 41-45, 2003
192003
Інноваційний розвиток підприємства: організація, оцінка потенціалу, ефективність: монографія
ЖАГ Павлова В.А., Татарінов В.В.
Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013
162013
Розробка моделі вибору конкурентної стратегії промислового підприємства
ВА Павлова, РВ Губарєв
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 5–17-5–17, 2010
162010
Оценка инновационного потенциала машиностроительного предприятия методом нечётких множеств
ВА Павлова, ВГ Мячин, АГ Жукова
Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму, 243–252-243–252, 2013
142013
Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів
ВА Павлова, ЛД Титаренко, ВД Залигіна
ЛД, Титаренко, ВД Малигіна-К, 2006
142006
Фактори, що формують конкурентоспроможність
ВА Павлова
Європейський вибір України: проблеми теорії та практики реалізації …, 2003
142003
О проблемах развития онлайн-торговли в Украине
ВА Павлова
Економічний нобелівський вісник, 349-354, 2014
112014
Інформаційно-методичні аспекти оцінки конкурентноспроможності підприємства
ВА Павлова
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2006
112006
Прогнозування діяльності підприємства в умовах конкурентного середовища
ВА Павлова, МЄ Рогоза
Вісник ДонДУЕТ, 20, 2003
62003
Стратегічне управління ресурсним потенціалом: концепція, механізм, стратегія: монографія
ЛАГ В.А. Павлова, О.В. Кузьменко
52014
Дослідження торговельного асортименту спеціалізованого магазину як основа його оптимального формування
ВА Павлова
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 293–300-293–300, 2012
52012
О программном подходе к реализации стратегии
ВА Павлова, ДМ Пармакли, ВН Орлова
Вестник НГИЭИ, 2012
42012
Формування системи взаємовідносин з учасниками розподілу продукції підприємства
ВА Павлова, ВА Герцик
Академічний огляд, 66-72, 2013
32013
Типологія торговельних підприємств і модель формування їх кадрового потенціалу
ВА Павлова, ЛД Гармідер
ЕКОНОМІКА ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ, 363, 2012
32012
Оценка конкурентоспособности и финансового потенциала предприятия
Павлова В.А., Губарев Р.В., Кузьменко О.В.
Актуальные вопросы современной науки, 246-254, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20