Alla Potapova / Алла Потапова
Alla Potapova / Алла Потапова
Lesya Ukrainka Volyn National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості сучасного сільськогосподарського землекористування Волинської області
АГ Потапова
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011
92011
Регіональні закономірності перетвореності природних агроландшафтів Волинської області
АГ Потапова
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011
52011
Характеристика трудового потенціалу Волинської області
А Потапова, О Гоць
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2014
32014
Характеристика інвестиційного потенціалу Волинської області
АГ Потапова, О Гоць
Сумський державний педагогічний університет імені АС Макаренка, 2015
22015
Екологічний стан міста Луцька
А Потапова, М Ільїна
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2014
22014
Особливості сучасного розвитку агропромислового комплексу Волинської області
А Потапова, А Лемехова
Часопис соціально-економічної географії, 123-126, 2014
22014
Оцінка економічного потенціалу Волинського регіону
АГ Потапова
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012
22012
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРО-ВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА УКРАИНЫ)
Н Краснопольская, А Потапова, В Бенедюк, Т Погребский
Acta Geographica Silesiana 26, 31-36, 2017
12017
Вплив природно-ресурсного потенціалу на спеціалізацію сільськогосподарського виробництва у Луцькому районі Волинської області
АГ Потапова, ОМ Васильчик
Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 114-119, 2014
12014
Управління територіально-галузевим розвитком регіону
АГ Потапова
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013
12013
Економіко-організаційні основи розвитку сільськогосподарського підприємства ТзОВ Городище Луцького району Волинської області
А Потапова, О Васильчик
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
12013
Регіональні особливості продовольчого комплексу Волинської області
ЯО Мольчак, АГ Потапова
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2008
12008
Агрокліматичні ресурси Волинської області та їх вплив на вирощування сільськогосподарських культур
АГ Потапова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008
12008
Аналіз екологічного стану ґрунтового покриву Волинської області
ЯО Мольчак, АГ Потапова
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2008
12008
Використання природного агроресурсного потернціалу в сільськогосподарському виробництві Волинської області
АГ Потапова
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008
12008
Конструктивно-географічні та соціально-економічні фактори функціонування Волинського регіонального агропродовольчого ринку
АГ Потапова
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2008
12008
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ТРАКТОРІВ В УКРАЇНІ
В Давидюк, С Бущук, А Потапова
Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги, 136-138, 2020
2020
Модернізація освітнього комплексу Волинської області
АГ Потапова, НВ Краснопольська, ЮМ Барський
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020
2020
Особливості просторового розміщення закладів внутрішньої торгівлі Волинської області
АГ Потапова, НВ Краснопольська
Волинський інститут економіки та менеджменту, 2019
2019
Види маркетингу та їх характеристика
ТС Вілюра, АГ Потапова
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20