Ілона Варчук
Ілона Варчук
старший викладач кафедри САКМІГ, Вінницький національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Створення та впровадження обласних геоінформаційний систем для моніторингу стану та управління водними ресурсами з використанням басейнового принципу
ВБ Мокін, ЄМ Крижановський, ІВ Варчук, ЛМ Скорина
Водне господарство України, 39–44, 2015
52015
Технологія синтезу геоінформаційної моделі розподіленої системи за математичними моделями процесів у ній
ІВ Варчук
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 20-25, 2016
42016
Method for determining and optimization of observability of multivariable spatially distributed systems using geoinformation parameter space
VB Mokin, IV Varchuk
Науковий вісник Національного гірничого університету, 105, 2015
32015
Метод визначення топологічної спостережуваності моделей екологічних систем з використанням геоінформаційного простору параметрів
ІВ Варчук
V Всеукраїнський з’їзду екологів з міжнародною участю, 91, 2015
32015
Моделювання поширення забруднювальних речовин у повітрі міста з використанням геоінформаційних технологій
ВБ Мокін, ІВ Варчук
ВНТУ, 2014
32014
Інформаційна технологія побудови топологічно спостережуваної багатоз’язної аналітичної геоінформаційної системи зі змінною структурою
ВБ Мокін, ІВ Варчук, ЄМ Крижановський
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 24-31, 2016
22016
Метод визначення спостережуваності динамічних багатозв’язних просторово-розподілених систем з використанням геоінформаційного простору параметрів
ВБ Мокін, ІВ Варчук
Науковий вісник Національного гірничого університету, 105 - 111, 2015
22015
Визначення топологічної спостережуваності транспортної мережі міста на основі її моделі у геоінформаційному просторі параметрів
І Варчук, ВБ Мокiн
ВНТУ, 2014
22014
Вибір оптимальної математичної моделі для моделювання перенесення забруднення автомобільного транспорту в атмосфері
ВВ Біліченко, ВВ Варчук, ІВ Варчук
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 48-52, 2013
22013
Розробка підсистеми комп’ютеризованої системи екологічного моніторингу викидів автомобільного транспорту міста
ВБ Мокін, ІВ Варчук
ІV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 228-230, 2013
22013
Method for analyzing and optimizing the topologie observability of cognitive maps of complex spatially distributed systems
V Mokin, I Varchuk, K Bondaletov, O Slobodianiuk
2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2017
12017
Вплив маси автомобіля на показники токсичності відпрацьованих газів
ВВ Варчук, ІВ Варчук
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 53-56, 2013
12013
Оцінка викидів забруднюючих речовин автотранспортом на прикладі ТОВ «Поділля-Трансбудсервіс»
ВВ Варчук, ІВ Варчук
Наукові нотатки Луцького національного технічного університету, 54-57, 2012
12012
Інформаційна технологія моніторингу самопочуття людини на основі мобільних пристроїв
ІВ Варчук, ВБ Мокін, БВ Гордієнко
Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14 …, 2018
2018
Інформаційна технологія аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв’язних геоінформаційних систем
ІВ Варчук, ИВ Варчук
ВНТУ, 2017
2017
Технологія ідентифікації та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв'язних просторово-розподілених систем за їх математичними та геоінформаційними моделями
ІВ Варчук, ВБ Мокін
ВНТУ, 2016
2016
METHOD FOR DETERMINING AND OPTIMIZATION OF OBSERVABILITY OF MULTIVARIABLE SPATIALLY DISTRIBUTED SYSTEMS USING GEOINFORMATION PARAMETER SPACE
IV Varchuk
2015
Формалізація розподіленої моделі гідрологічних процесів "TOPKAPI-IPMMS" ("опади-стік") у геоінформаційному просторі її параметрів
ІВ Варчук, ВБ Мокін
XIV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні …, 2015
2015
Визначення топологічної спостережуваності транспортної мережі міста на основі її моделі у геоінформаційному просторі параметрів
ВБ Мокін, ІВ Варчук
Збірник праць дев’ятої міжнародної науково- практичної конференції ІОН-2014 …, 2014
2014
ХІI Міжнародна конференція КОНТРОЛЬ І УПРАВЛІННЯ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ (КУСС-2014)
Вінницький національний технічний університет, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20