Віктор Козловський | Виктор Козловский | V Kozlovskyi
Віктор Козловський | Виктор Козловский | V Kozlovskyi
Національний університет "Києво-Могилянська академія" | National University of Kyiv-Mohyla Academy
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Культурный смысл: генезис и функции
ВП Козловский
Наукова думка, 1990
951990
Мировоззренческая культура личности: философские проблемы формирования
ВП Иванов, ЕК Быстрицкий, НФ Тарасенко, ВП Козловский
Наук. думка, 1986
43*1986
Бытие человека в культуре: опыт онтологического подхода
ЕК Быстрицкий, ВП Козловский, СВ Пролеев, ВА Малахов
Наук. думка, 1992
42*1992
Культура и развитие человека : очерк философско-методологических проблем
ВП Иванов, ВП Козловский, ЕК Быстрицкий и др.
Наукова думка, 1989
24*1989
Кантова антропологія: джерела, констеляції, моделі
ВП Козловський
К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2014
15*2014
Могилянські історико-філософські студії / [ред.-упоряд. І. А. Бондаревська, В. П. Козловський ; редкол. : М. Л. Ткачук (голова) … та ін.]
Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2008
13*2008
Бытие человека в культуре (опыт онтологического подхода) Отв. ред. ЕК Быстрицкий; АН Украины. Ин-т философии
ЕК Быстрицкий, ВП Козловский, СВ Пролеев, ВА Малахов
ЕК Быстрицкий, 1991
121991
Філософська освіта в Україні: історія і сучасність
М Ткачук, І Бондаревська, Ю Сватко, О Гомілко, М Мінаков, В Менжулін, ...
Аграр Медіа Груп, 2011
11*2011
Необходимость и случайность
МА Парнюк, БП Лазаренко, ЕН Причепий, ВП Козловский и другие
К.: Наук. думка, 1988
91988
Мировоззренческая культура личности
ВП Иванов, ЕК Быстрицкий, НФ Тарасенко, ВП Козловский
Художественное пространство и время: межвузовський сборник научных трудов …, 1986
71986
Культура и развитие человека
ВП Иванов, ВП Козловский, ЕК Быстрицкий
Очерк философскометодических проблем-Киев: Наукова Думка–1989, 1989
51989
Категории «закон» и «хаос»
МА Парнюк, ВП Лазоренко, ЕН Причепий
Киев: Наукова думка, 1987
51987
До питання методології дослідження лінгвокультурного концепту
В Козловський
Іноземна філологія.–2008.–Вип 120, 3-8, 2008
42008
Кантова моральна антропологія: загальні контури проекту
В Козловський
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
32013
Погляд крізь роки: покоління шестидесятників як філософський тип
В Козловський
Філософська думка, 39-80, 2012
32012
Творчість, уява і фантазія як форми прояву людської обдарованості
ВП Козловський
Творчість та обдарованість. Матеріали круглого столу 28 січня 2009, 25-28, 2008
3*2008
До питання про антропологічний і трансцендентальний виміри кантівської політичної філософії
ВП Козловський
Наукові записки НаУКМА 63, 22-30, 2007
32007
Австрійський лібералізм: Пошук нових засад індивідуальної свободи
ВП Козловський
Маґістеріум. Історикофілософські студії 13, 27-38, 2004
32004
Політична леґітимація і насильство. Круглий стіл «Філософської думки»
S Proleev, O Bilyi, O Shmorgun, Y Golovakha, V Kozlovskyi, O Gomilko, ...
Filosofska Dumka, 5-59, 2013
22013
Кантова трансцендентальна психологія у висвітленні Карла Шміда
В Козловський
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20