Віктор Козловський | Виктор Козловский | V Kozlovskyi
Віктор Козловський | Виктор Козловский | V Kozlovskyi
Національний університет "Києво-Могилянська академія" | National University of Kyiv-Mohyla Academy
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Культурный смысл: генезис и функции
ВП Козловский
Наукова думка, 1990
691990
Бытие человека в культуре: опыт онтологического подхода
ЕК Быстрицкий, ВП Козловский, СВ Пролеев, ВА Малахов
Наук. думка, 1992
42*1992
Мировоззренческая культура личности: философские проблемы формирования
ВП Иванов, ЕК Быстрицкий, НФ Тарасенко, ВП Козловский
Наук. думка, 1986
32*1986
Культура и развитие человека : очерк философско-методологических проблем
ВП Иванов, ВП Козловский, ЕК Быстрицкий и др.
Наукова думка, 1989
22*1989
Могилянські історико-філософські студії / [ред.-упоряд. І. А. Бондаревська, В. П. Козловський ; редкол. : М. Л. Ткачук (голова) … та ін.]
Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2008
11*2008
Філософська освіта в Україні: історія і сучасність
М Ткачук, І Бондаревська, Ю Сватко, О Гомілко, М Мінаков, В Менжулін, ...
Аграр Медіа Груп, 2011
9*2011
Необходимость и случайность
МА Парнюк, БП Лазаренко, ЕН Причепий, ВП Козловский и другие
К.: Наук. думка, 1988
81988
Кантова антропологія: джерела, констеляції, моделі
ВП Козловський
К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2014
7*2014
Мировоззренческая культура личности
ВП Иванов, ЕК Быстрицкий, НФ Тарасенко
К.: Наукова думка, 1978
51978
До питання методології дослідження лінгвокультурного концепту
В Козловський
Іноземна філологія.–2008.–Вип 120, 3-8, 2008
42008
Категории «закон» и «хаос»
МА Парнюк, ВП Лазоренко, ЕН Причепий
Киев: Наукова думка, 1987
41987
Кантова моральна антропологія: загальні контури проекту
В Козловський
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
32013
Творчість, уява і фантазія як форми прояву людської обдарованості
ВП Козловський
Творчість та обдарованість. Матеріали круглого столу 28 січня 2009, 25-28, 2008
3*2008
До питання про антропологічний і трансцендентальний виміри кантівської політичної філософії
ВП Козловський
Наукові записки НаУКМА 63, 22-30, 2007
32007
Австрійський лібералізм: Пошук нових засад індивідуальної свободи
ВП Козловський
Маґістеріум. Історикофілософські студії 13, 27-38, 2004
32004
Еволюція філософських поглядів В. Іванова: від теорі універсальҮ но діяльності до концептуалізаці людського світу
В Козловський
Пізній раҮ дянський марксизм та сьогодення (до 70Үріччя Вадима Іванова …, 2003
22003
Педагогіка в світлі моральної антропології І. Канта
В Козловський
Філософія освіти, 2015
12015
Педагогіка в світлі моральної антропології І. Канта
В Козловський
Філософія освіти, 2015
12015
Кантова трансцендентальна психологія у висвітленні Карла Шміда
В Козловський
12012
До питання про антропологічні імплікації фізичної географії Іммануїла Канта
ВП Козловський
Магістеріум. Історико-філософські студії, 28-33, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20