Зінаїда Богданівна Києнко
Зінаїда Богданівна Києнко
Український інститут експертизи сортів рослин
Подтвержден адрес электронной почты в домене sops.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Шляхи підвищення ефективності невисоких норм мінеральних добрив
МЮ Власенко, ЗБ Києнко, СД Петренко
Картоплярство України, 8-9, 2007
62007
Урожайність та якість картоплі нових сортів залежно від норм мінеральних добрив та регулятора росту потейтину на дерново-підзолистих грунтах Полісся України
ЗБ Києнко
Білоцерківський державний аграрний університет, 2004
32004
Екологічна стабільність і пластичність сортів картопліна Поліссі
ЕР Ермантраут, ЗБ Києнко, ВМ Маційчук, ОМ Фещук
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 12-17, 2015
22015
Кількість бульб у гнізді в міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів залежно від умов вирощування
НВ Кравченко, РО Бондус, ВГ Скляр, А Подгаєцький, Анатолій, ...
Вісник ХНАУ, С. 6 – 17, 2019
12019
Ecological stability and plasticity of potato varieties in Polissia
ЕР Ермантраут, ЗБ Києнко, ВМ Маційчук, ОМ Фещук
Plant varieties studying and protection, 12-17, 2015
12015
Вплив зовнішніх умов на кількість бульб у гнізді сортів картоплі білоруської селекції
АА Подгаєцький, ВМ Коваленко, ЗБ Києнко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і …, 2015
12015
Питательность озимых промежуточных культур в зависимости от технологических факторов выращивания
КЗБ Свистунов И.В., Полторецкий С.П., Рак О.В., Войцеховская Е.В.
Все о мясе, 314 - 317, 2020
2020
Застосування тесту Мантеля для оцінки кореляційних зв’язків між ДНК та морфологічними маркерами сортів рослин
МСІ Стариченко Є.М., Присяжнюк Л.М., Гринів С.М., Києнко З.Б., Ткачик С.О ...
2020
Науково практичні аспекти польової експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність
ПЛМ Києнко З.Б., Гринів С.М., Мізерна Н.А.
2020
Оцінка адаптивного потенціалу сортів ріпаку ярого (Brassica napus L.) в різних ґрунтово-кліматичних зонах України
ЛМ Присяжнюк, ОВ Топчій, СГ Димитров, ЗБ Києнко, СО Черній
Plant Varieties Studying and Protection 16 (2), 144-153, 2020
2020
The influence of growing factors on the productivity measure of soybean (Glycine max (L.) Merrill)
ОВ Топчій, ЛМ Присяжнюк, АП Іваницька, НП Щербиніна, ЗБ Києнко
Plant varieties studying and protection 16 (1), 48-59, 2020
2020
Аналіз сортів ріпаку ярого (Brassica napus L. var. oleifera), представлених у Державному реєстрі сортів рослин України
СГ Димитров, ОВ Топчій, ЗБ Києнко
Plant Varieties Studying and Protection 15 (3), 313-319, 2019
2019
Analysis of spring rapeseed varieties (Brassica napus L. var. oleifera) presented in the State Register of Plant Varieties of Ukraine
СГ Димитров, ОВ Топчій, ЗБ Києнко
Plant Varieties Studying and Protection, 2019
2019
Адаптивність сортів картоплі до ґрунтово-кліматичних умов Полісся та Лісостепу України
ТД Сонець, ЗБ Києнко, ММ Фурдига, ЮЯ Верменко
Plant Varieties Studying and Protection, 93-98, 2019
2019
Оцінка ліній кукурудзи української та іноземної селекції за SSR маркерами
ПЛ М., КЗ Б., ГС М., ОС О.
Генетика та селекція сільськогосподарських культур - від молекули до сорту, С.12, 2019
2019
Adaptability of potato varieties to soil-climatic conditions of the Polissia and Forest-Steppe zone of Ukraine
ТД Сонець, ЗБ Києнко, ММ Фурдига, ЮЯ Верменко
Plant varieties studying and protection 15 (1), 93-98, 2019
2019
Сортові ресурси жита посівного (Secale cereale L.) у Державному реєстрі сортів рослин України
ВТ Саблук, ЗБ Києнко, СГ Димитров
Plant Varieties Studyng and Protection 14 (4), C. 431-439, 2018
2018
Методичні аспекти проведення ділянкового (грнтового) сортового контролю в Україні
НВ Лещук, ЗБ Києнко
Всеукраїнська наукова конференція "Селекційні досягнення в Україні: проблеми …, 2018
2018
Analysis of varietal resources of rye (Secale cereale L.) in the State Register of Plant Varieties of Ukraine
ВТ Саблук, ЗБ Києнко, СГ Димитров
Plant varieties studying and protection, 2018
2018
ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
ЗБ Києнко, НВ Лещук, ОВ Іськова
АГРАРНА НАУКА І ОСВІТА: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС, СУЧАСНА ПАРАДИГМА, СТРАТЕГІЯ …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20