Підписатись
Зінаїда Богданівна Києнко
Зінаїда Богданівна Києнко
Український інститут експертизи сортів рослин
Підтверджена електронна адреса в sops.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні. Методи визначення показників якості продукції рослинництва
З Києнко, та інші
142016
Шляхи підвищення ефективності невисоких норм мінеральних добрив
МЮ Власенко, ЗБ Києнко, СД Петренко
Картоплярство України, 8-9, 2007
102007
Екологічна стабільність і пластичність сортів картопліна Поліссі
ЕР Ермантраут, ЗБ Києнко, ВМ Маційчук, ОМ Фещук
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 12-17, 2015
82015
Ecological stability and plasticity of potato varieties in Polissia
ЕР Ермантраут, ЗБ Києнко, ВМ Маційчук, ОМ Фещук
72015
Урожайність та якість картоплі нових сортів залежно від норм мінеральних добрив та регулятора росту потейтину на дерново-підзолистих грунтах Полісся України
ЗБ Києнко
Білоцерківський державний аграрний університет, 2004
72004
Залежність росту насаджень, площі листків та врожайності різних сортів картоплі від рівня мінерального живлення рослин і стимуляторів росту
ЗБ Києнко
Картоплярство: міжвід. темат. наук. зб./Ін-т картоплярства НААН.–Київ …, 2003
62003
Analysis of varietal resources of rye (Secale cereale L.) in the State Register of Plant Varieties of Ukraine
ВТ Саблук, ЗБ Києнко, СГ Димитров
Plant varieties studying and protection, 2018
42018
The ecological adaptation of new spring canola varieties in different environmental conditions
Z Kyienko, L Prysiazhniuk, O Topchii, S Tkachyk, S Melnyk
Agronomy Research, 2021
2*2021
Реакція дуже ранніх та ранньостиглих сортів картоплі на зовнішні умови північно-східного Лісостепу України за продуктивністю
ЗБ Києнко, НВ Кравченко, ЄЮ Бутенко, ВММ Собран
Вісник Сумського національного аграрного університету 3 (41), 3 - 7, 2020
2*2020
Adaptability of potato varieties to soil-climatic conditions of the Polissia and Forest-Steppe zone of Ukraine
ТД Сонець, ЗБ Києнко, ММ Фурдига, ЮЯ Верменко
Plant varieties studying and protection, 2019
2*2019
Методика проведення експертизи сортів рослин групи декоративних, лікарських та ефіроолійних, лісових на придатність до поширення в Україні
З Києнко, та інші
22016
Мікроклональне розмноження рослин роду Actinidia Lindl.
З Києнко, К Іван, М Вячеслав
Plant varieties studying and protection 18 (3), 220 - 229, 2022
12022
Відбір сортів картоплі з комплексною стійкістю до збудника раку Synchytrium endobioticum Schilbersky Perc.
З Києнко, А Зеля, Г Зеля, Т Сонець
Аграрні інновації: науковий журнал, 128-138, 2021
1*2021
Кількість бульб у гнізді в міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів залежно від умов вирощування
НВ Кравченко, РО Бондус, ВГ Скляр, А Подгаєцький, Анатолій, ...
Вісник ХНАУ, С. 6 – 17, 2019
12019
Сортові ресурси жита посівного (Secale cereale L.) у Державному реєстрі сортів рослин України
ВТ Саблук, ЗБ Києнко, СГ Димитров
Plant Varieties Studyng and Protection 14 (4), C. 431-439, 2018
12018
Генетичний потенціал бобових рослин України
ЗБ Києнко, НП Джулай, ОЮ Жаркова
Модернізація національної системиуправління державним розвитком: виклики і …, 2016
12016
Вплив зовнішніх умов на кількість бульб у гнізді сортів картоплі білоруської селекції
АА Подгаєцький, ВМ Коваленко, ЗБ Києнко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і …, 2015
12015
Показники придатності та реакція на умови вирощування нових сортів пшениці твердої озимої (Triticum durum desf.)
Г Дутова, З Києнко, І Смульська
Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених "Наукові основи …, 2024
2024
Агробіологічна характеристика нових сортів горошку посівного ярого (Vicia satiiva L.) за результатами експертизи у 2023 році
КОО Іванна Володимирівна Смульська, Галина Анатоліївна Дутова, Зінаїда ...
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Аграрна освіта і …, 2024
2024
Український інститут експертизи сортів рослин: Історія започаткування та становлення
Н Лещук, З Києнко, І Коховська, А Бойко, Л Худолій
Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках ІХ …, 2024
2024
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20