Тетяна Вікторівна Гайдай / Татьяна Викторовна Гайдай / Tetiana Gaidai
Тетяна Вікторівна Гайдай / Татьяна Викторовна Гайдай / Tetiana Gaidai
Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Taras Shevchenko National University of
Verified email at univ.net.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Історія економічних учень
ВД Базилевич, НІ Гражевська, ТВ Гайдай, ПМ Леоненко, ...
К.: Знання, 2004
1192004
Інституція як інструмент інституційного економічного аналізу
ТВ Гайдай
Економічна теорія, 53-64, 2006
97*2006
Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст: монографія
ТВ Гайдай
К.: ВПЦ "Київський університет", 2008
55*2008
Теоретико-методологические основы исследования экономической ментальности: институциональный аспект
ТВ Гайдай
Россия: варианты институционального развития. Интернет-конференция 25, 2006
252006
Институционализм и современные течения кейнсианства: аспекты методологического взаимодействия
ТВ Гайдай
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований) 3 (3), 2011
192011
Інституційно-еволюційний підхід у дослідженні суті та суперечностей перехідних економік
ТВ Гайдай
Донецький національний технічний університет, 2005
162005
Istoriia ekonomichnykh fluchen
NIH VD Bazylevych, NI Hrazhevska
History of economic doctrines]. Kyiv: Znannia, 2004
13*2004
История экономических учений
ВД Базилевич, НИ Гражевська, ТВ Гайдай, ПМ Леоненко, ...
Киев: Знание 1078, 2011
112011
Роль неформальных институций в экономической транзитологии
ТВ Гайдай
Донецький національний технічний університет, 2007
112007
Інституційні аспекти теоретичної спадщини Київської політекономічної школи
ТВ Гайдай
Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка …, 2005
112005
Вплив сучасної інституціональної теорії на розвиток економічної науки
ТВ Гайдай
Економічна теорія, 90-103, 2004
112004
Методологічне значення теорії наукових парадигм для дослідження розвитку економічної науки
ТВ Гайдай
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2005
92005
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття
ВД Базилевич, АІ Ігнатюк, ТВ Гайдай
Економічна теорія, 111-118, 2013
72013
Інституційно-еволюційний підхід у дослідженні інверсійного типу системної трансформації
ТВ Гайдай
72009
Історико-економічний аналіз розробки проблеми цінності у вітчизняній та зарубіжній теорії
ТВ Гайдай
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2005
72005
Методологічні ознаки історичних типів наукової раціональності економічної теорії у вимірі сучасної філософії науки
ТВ Гайдай
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2015
62015
Інституціонально-еволюційний підхід у дослідженні інверсійного типу системної трансформації
ТВ Гайдай
Научные труды ДонНТУ. Серия экономическая, 85-89, 2009
62009
Категоріальна визначеність поняття інституції
ТВ Гайдай
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер …, 2005
62005
Інституційна спрямованість економічних поглядів МХ Бунге
ТВ Гайдай
М. Бунге: сучасний дискурс/За ред. ВД Базилевича.− К, 2005
62005
Еволюція методологічних засад парадигми інституціоналізму
ТВ Гайдай
дис.... д-ра екон. наук 8 (01), 2013
52013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20