Тетяна Вікторівна Гайдай / Татьяна Викторовна Гайдай / Tetyana Gaidai
Тетяна Вікторівна Гайдай / Татьяна Викторовна Гайдай / Tetyana Gaidai
Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Taras Shevchenko National University of
Verified email at univ.net.ua - Homepage
TitleCited byYear
Історія економічних учень
ВД Базилевич, НІ Гражевська, ТВ Гайдай, ПМ Леоненко, ...
К.: Знання, 2004
1032004
Інституція як інструмент інституційного економічного аналізу
ТВ Гайдай
Економічна теорія, 53-64, 2006
86*2006
Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст: монографія
ТВ Гайдай
К.: ВПЦ "Київський університет", 2008
512008
Теоретико-методологические основы исследования экономической ментальности: институциональный аспект
ТВ Гайдай
Россия: варианты институционального развития. Интернет-конференция 25, 2006
232006
Інституційно-еволюційний підхід у дослідженні суті та суперечностей перехідних економік
ТВ Гайдай
Донецький національний технічний університет, 2005
172005
Институционализм и современные течения кейнсианства: аспекты методологического взаимодействия
ТВ Гайдай
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований) 3 (3), 2011
162011
Інституційно-еволюційний підхід у дослідженні інверсійного типу системної трансформації
ТВ Гайдай
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2009
122009
Istoriia ekonomichnykh fluchen
NIH VD Bazylevych, NI Hrazhevska
History of economic doctrines]. Kyiv: Znannia, 2004
12*2004
Інституційні аспекти теоретичної спадщини Київської політекономічної школи
ТВ Гайдай
Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка …, 2005
112005
Вплив сучасної інституціональної теорії на розвиток економічної науки
ТВ Гайдай
Економічна теорія, 92, 2004
112004
Роль неформальных институций в экономической транзитологии
ТВ Гайдай
Донецький національний технічний університет, 2007
102007
Методологічне значення теорії наукових парадигм для дослідження розвитку економічної науки
ТВ Гайдай
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2005
92005
Історико-економічний аналіз розробки проблеми цінності у вітчизняній та зарубіжній теорії
ТВ Гайдай
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2005
82005
Категоріальна визначеність поняття інституції
ТВ Гайдай
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер …, 2005
72005
Методологічні ознаки історичних типів наукової раціональності економічної теорії у вимірі сучасної філософії науки
ТВ Гайдай
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2015
62015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття
ВД Базилевич, АІ Ігнатюк, ТВ Гайдай
Економічна теорія, 111-118, 2013
52013
Поєднання наукових традицій в умовах становлення вітчизняної економічної теорії у другій половині ХІХ ст.: феномен МХ Бунге
ТВ Гайдай
Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер …, 2006
52006
Інституційна спрямованість економічних поглядів МХ Бунге
ТВ Гайдай
М. Бунге: сучасний дискурс/За ред. ВД Базилевича.− К, 2005
52005
Інституційний аспект ринкового трансформування перехідних економік
ТВ Гайдай
Історія народного господарства та економічної думки України.–2003.–Вип 35 …, 2003
52003
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕМЕНТІВ НАСІННЄВОГО БУНКЕРА ТА БЛОКА РОЗСІЮВАННЯ ГРУНТООБРОБНО-ПОСІВНОГО АГРЕГАТА
ТВ Гайдай
Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і …, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20