Тетяна Вікторівна Гайдай / Татьяна Викторовна Гайдай / Tetiana Gaidai
Тетяна Вікторівна Гайдай / Татьяна Викторовна Гайдай / Tetiana Gaidai
Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Taras Shevchenko National University of
Підтверджена електронна адреса в univ.net.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Історія економічних учень
ВД Базилевич, НІ Гражевська, ТВ Гайдай, ПМ Леоненко, ...
К.: Знання, 2004
1272004
Інституція як інструмент інституційного економічного аналізу
ТВ Гайдай
Економічна теорія, 53-64, 2006
96*2006
Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст: монографія
ТВ Гайдай
К.: ВПЦ "Київський університет", 2008
56*2008
Теоретико-методологические основы исследования экономической ментальности: институциональный аспект
ТВ Гайдай
Россия: варианты институционального развития. Интернет-конференция 25, 2006
28*2006
Институционализм и современные течения кейнсианства: аспекты методологического взаимодействия
ТВ Гайдай
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований) 3 (3), 2011
222011
Неоінституціоналізм та його аналітично-дослідницький потенціал
Т Гайдай
Економіка України, 60-66, 2003
222003
Інституційно-еволюційний підхід у дослідженні суті та суперечностей перехідних економік
ТВ Гайдай
Донецький національний технічний університет, 2005
162005
История экономических учений
ВД Базилевич, НИ Гражевська, ТВ Гайдай, ПМ Леоненко, ...
Киев: Знание 1078, 2011
122011
Інституційні аспекти теоретичної спадщини Київської політекономічної школи
ТВ Гайдай
Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка …, 2005
122005
Istoriia ekonomichnykh fluchen
NIH VD Bazylevych, NI Hrazhevska
History of economic doctrines]. Kyiv: Znannia, 2004
12*2004
Роль неформальных институций в экономической транзитологии
ТВ Гайдай
Донецький національний технічний університет, 2007
112007
Вплив сучасної інституціональної теорії на розвиток економічної науки
ТВ Гайдай
Економічна теорія, 90-103, 2004
102004
Історико-економічний аналіз розробки проблеми цінності у вітчизняній та зарубіжній теорії
ТВ Гайдай
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2005
92005
Методологічне значення теорії наукових парадигм для дослідження розвитку економічної науки
ТВ Гайдай
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2005
92005
Методологічні ознаки історичних типів наукової раціональності економічної теорії у вимірі сучасної філософії науки
ТВ Гайдай
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2015
82015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття
ВД Базилевич, АІ Ігнатюк, ТВ Гайдай
Економічна теорія, 111-118, 2013
82013
Інституційно-еволюційний підхід у дослідженні інверсійного типу системної трансформації
ТВ Гайдай
82009
Інституціонально-еволюційний підхід у дослідженні інверсійного типу системної трансформації
ТВ Гайдай
Научные труды ДонНТУ. Серия экономическая, 85-89, 2009
72009
Istoriya ekonomichnykh fluchen [History of economic thought]
VD Bazylevych, NI Hrazhevskaia, TV Haidai
Znannia, Kyiv, 2004
72004
Категоріальна визначеність поняття інституції
ТВ Гайдай
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер …, 2005
62005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20