Підписатись
Тетяна Вікторівна Гайдай / Тетяна Гайдай / Tetiana Gaidai
Тетяна Вікторівна Гайдай / Тетяна Гайдай / Tetiana Gaidai
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics
Підтверджена електронна адреса в knu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Історія економічних учень : підручник / За ред. В.Д. Базилевича
ВД Базилевич, НІ Гражевська, ТВ Гайдай, та ін.
Київ : Знання, 2004
160*2004
Інституція як інструмент інституційного економічного аналізу
ТВ Гайдай
Економічна теорія 2, 34-45, 2006
119*2006
Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст: монографія
ТВ Гайдай
К.: ВПЦ "Київський університет", 2008
68*2008
М. Бунге: сучасний дискурс : монографія / За ред. В.Д. Базилевича
В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай та ін.
К.: Знання,, 2005
452005
Can institutional theory be refuted, replaced or modified?
Herman Aksom, Oksana Zhylinska, Tetiana Gaidai
International Journal of Organizational Analysis 28 (1), Р. 135-159, 2020
43*2020
С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття : монографія / За ред. В.Д. Базилевича
В.Д. Базилевич, І.В. Назаров, Т.В. Гайдай, та ін.
Київ : Знання (Славетні постаті), 2006
38*2006
Теоретико-методологические основы исследования экономической ментальности: институциональный аспект
ТВ Гайдай
Варианты институционального развития. Интернет-конференция 25, 2006
30*2006
І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні : монографія / За ред. В.Д. Базилевича
В.Д. Базилевич, В.А. Короткий, Т.В. Гайдай, І.В. Назаров та ін.
Київ : Знання (Славетні постаті), 2009
29*2009
Институционализм и современные течения кейнсианства: аспекты методологического взаимодействия
ТВ Гайдай
Journal of Institutional Studies 3 (3), 10-18, 2011
272011
Історія економічних учень : підручник: у 2 ч. / За ред. В.Д. Базилевича [3-тє вид., випр. і доп.]
ВД Базилевич, НІ Гражевська, Гайдай, Т.В. та ін.
Київ : Знання, 2006
26*2006
Неоінституціоналізм та його аналітично-дослідницький потенціал
ТВ Гайдай
Економіка України 9, 60-66, 2003
252003
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття
ВД Базилевич, АІ Ігнатюк, ТВ Гайдай
Економічна теорія 1, 111-118, 2013
192013
Інституційно-еволюційний підхід у дослідженні суті та суперечностей перехідних економік
ТВ Гайдай
Донецький національний технічний університет, 2005
182005
Інституціонально-еволюційний підхід у дослідженні інверсійного типу системної трансформації
ТВ Гайдай
Научные труды ДонНТУ. Серия экономическая, 85-89, 2009
14*2009
Інституційні аспекти теоретичної спадщини Київської політекономічної школи
ТВ Гайдай
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2005
142005
Вплив сучасної інституціональної теорії на розвиток економічної науки
ТВ Гайдай
Економічна теорія, 92, 2004
122004
Методологічні ознаки історичних типів наукової раціональності економічної теорії у вимірі сучасної філософії науки
ТВ Гайдай
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2015
112015
Роль неформальных институций в экономической транзитологии
ТВ Гайдай
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2007
112007
Еволюція методологічних засад парадигми інституціоналізму
ТВ Гайдай
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук, 43 с., 2013
92013
Історико-економічний аналіз розробки проблеми цінності у вітчизняній та зарубіжній теорії
ТВ Гайдай
Історія народного господарства та економічної думки України. Міжвід. зб …, 2005
92005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20