Igor Babych (Игорь Бабич, Ігор Бабич)
Igor Babych (Игорь Бабич, Ігор Бабич)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Підтверджена електронна адреса в khpi.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Forecasting of Results of the State-Level Projects Implementation
I Kononenko, I Babich
The 7th International Conference on Business, Management and Economics …, 2011
102011
Оценка точности прогнозирования имитационной модели научно-технологического развития видов экономической деятельности Украины
ИВ Кононенко, ИИ Бабич
Управління проектами: стан та перспективи: тези доповідей X Міжнародної …, 2014
32014
Информационная технология комплексного оценивания компетентности экспертов
O Lobach, I Babych, E Persiyanova
Современное состояние научных исследований и технологий в промышленности, 44-56, 2018
2*2018
Information Technology for the Integrated Assessment of Expert Competency
O Lobach, I Babych, E Persiyanova
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 44-56, 2018
22018
Модель оптимизации планов развития отрасли промышленности Украины
ИВ Кононенко, ИИ Бабич
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз …, 2010
22010
Моделирование межотраслевых взаимодействий в имитационной модели прогнозирования развития промышленности Украины
ИИ Бабич
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями …, 2017
12017
Improvement of the simulation model for forecasting the development of industry in Ukraine
I Babych
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези …, 2017
12017
Long-Term Forecasting Technology of Macroeconomic Systems Development: Regional Aspect
M Grinchenko, O Cherednichenko, I Babych
International United Information Systems Conference, 49-60, 2012
12012
Розробка web-сервісу депутатських запитів
ІІ Бабич, МС Давиденко, АА Бондар, ОО Кузьмін
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези …, 2017
2017
Нечеткая продукционная модель для оценки ожидаемой прибыльности проектов компании
ИИ Бабич, ЕВ Лобач, ДВ Лях
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези …, 2017
2017
Інформаційна технологія комплексної оцінки компетентності експертів при виборі методології управління
ОВ Лобач, ІІ Бабич
XV Международная научно-практическая конференция «Современные информационные …, 2017
2017
Modeling of Interbranch Interactions in the Simulation Model for Forecasting the Development of Industry in Ukraine
ИИ БАБИЧ
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2017
2017
Розробка програмного забезпечення прогнозування розвитку промисловості України
ВІ Крамаренко, ІІ Бабич
IХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів …, 2015
2015
Розробка імітаційної моделі прогнозування розвитку регіональних територіальних систем
КВ Затчаєва, ІІ Бабич
IХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів …, 2015
2015
Multi-criteria optimization method of industry development plans of Ukraine
ИВ Кононенко, ИИ Бабич
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (10 (55)), 8-12, 2012
2012
ADJUSTMENT TECHNOLOGY OF THE SIMULATION MODEL OF REGIONAL MACROECONOMIC SYSTEM DEVELOPMENT PROCESSES
МА Гринченко, ИИ Бабич
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (3 (59)), 20-23, 2012
2012
Метод многокритериальной оптимизации планов развития отрасли промышленности Украины
ИВ Кононенко, ИИ Бабич
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 8-12, 2012
2012
Технология настройки имитационной модели процессов развития региональной макроэкономической системы
МА Гринченко, ИИ Бабич
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 20-23, 2012
2012
ТехнологіЯ налаштуваннЯ імітаційноЇ моделІ процесіВ розвиткУ регіональноЇ макроекономічноЇ сИстемИ
МА Гринченко, ИИ Бабич
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (3), 20-23, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19