Світлана Єрмоленко
Світлана Єрмоленко
СумДУ, викладач
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Навчально-виховна концепція вивчення української (державної) мови
С Єрмоленко, Л Мацько
Дивослово.-1994.-М 7, 28-33, 1994
1031994
Формування комунікативної компетенції у лінгводидактиці
С Єрмоленко
Українська мова та літерату ра, 3, 2007
112007
Висока естетика поетичного слова Ліни Костенко
С Єрмоленко
Культура слова, 2010
72010
Специфіка порівняльних конструкцій у системі сучасної української літературної мови (на матеріалі прози Юрія Андруховича)
СІ Єрмоленко, ГВ Іщук
Мова. Свідомість. Концепт, 59-61, 2018
52018
Навчально-виховна концепція вивчення рідної (державної) мови
СІ Єрмоленко, ЛІ Мацько
Дивослово.–1994.–7.–С, 28-33, 1994
51994
Інтерактивні технології у ВНЗ
СІ Єрмоленко
Мате ріали І міжнародної інтернетконференції “Нові виміри сучасного світу”). Том, 0
5
Вокатив як виразник змін у мовленнєвій комунікації (на матеріалі сучасної української прози)
СІ Єрмоленко
Видавничий дім" Гельветика", 2019
42019
Вокатив у сучасній українській мові (на матеріалі прози Оксани Забужко)
СІ Єрмоленко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія …, 2018
42018
Функціональні параметри лексико-граматичного заперечення в сучасній українській мові
СІ Єрмоленко, ІО Каспер
Мова. Свідомість. Концепт, 16-19, 2018
42018
Теоретичні аспекти офіційно-ділового дискурсу
НЙ Коцюба
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 17-19, 2015
42015
Мовна особистість у контексті сучасної літератури
ОВ Даниліна, СІ Єрмоленко
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2013
42013
Лінгводидактичні засади вивчення простого ускладненого речення на філологічних факультетах у педагогічних навчальних закладах
СІ Єрмоленко
НПУ імені МП Драгоманова, 2009
42009
Новий словник епітетів української мови
С Єрмоленко
Лексикографічний бюлетень, 2009
42009
Вплив персоніфікації на вокатив (на матеріалі сучасної української прози)
СІ Єрмоленко
Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. пр., 14-18, 2019
32019
Порівняльні конструкції в прозі Євгена Положія (на матеріалі роману «Риб’ячі діти»)
СІ Єрмоленко, ЮО Грушкіна
Мова. Свідомість. Концепт. Випуск 9: зб. наук. пр. 9, 18-22, 2019
32019
Ноосферна освіта на уроках української мови в 5-6 класах
СІ Єрмоленко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2018
32018
Вокатив у сучасній українській мові (на матеріалі творчості Оксани Забужко)
СІ Єрмоленко, НВ Лясецька
Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 29-33, 2017
32017
Семантико-структурна характеристика порівняльних лексем та конструкцій (на матеріалі прози Оксани Забужко)
СІ Єрмоленко, ОА Андрєєва
Мова. Свідомість. Концепт, 17-20, 2015
32015
До характеристики популяцій Natrix natrix в умовах екосистем з різним антропогенним навантаженням
ВЯ Гассо, АН Гагут, СВ Єрмоленко
Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель, 131-138, 2015
32015
Нет познания без сравнения
ИК Кобякова, СА Швачко
London: IASHE, 2015
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20