Світлана Іванівна Урба
Світлана Іванівна Урба
доцент кафедри економіки підприємства економічного факультету Львівського національного університету
Підтверджена електронна адреса в econom.lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Продовольча безпека в умовах глобалізації
СІ Урба
Науковий вісник НЛТУ України 20 (12), 2010
102010
Державне регулювання аграрного сектора економіки України
СІ Урба
ступеня канди дата економічних наук: спец. 08.00. 03—економіка та …, 2007
52007
Teoretyko-metodychni zasady otsinky prodovolchoi bezpeky derzhavy [Theoretical and methodological principles of state food security assessment]
SI Urba
Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu 25 (1), 106-111, 2017
32017
Система економічної безпеки держави: сутність та особливості формування
СІ Урба
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
32017
Теоретичні аспекти дослідження суті економічної безпеки
СІ Урба, ІО Івончак
Причорноморські економічні студії, 33-38, 2018
22018
Економічна безпека підприємництва як об’єкт теоретико-методологічного аналізу
СІ Урба, ІО Івончак
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 78-86, 2018
22018
Theoretical and methodological principles of state food security assessment
SI Urba
Naukovyj visnyk Khersons' koho derzhavnoho universytetu 25 (1), 106-111, 2017
22017
Пріоритетні напрями розвитку потенціалу аграрного сектора в системі забезпечення економічної безпеки України
СІ Урба
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
12019
Реалізація експортного потенціалу аграрного сектору в системі зовнішньоекономічної безпеки України
СІ Урба
Інфраструктура ринку, 116-124, 2019
12019
Аналіз фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України
СІ Урба, ОЮ Червона
Бізнес-навігатор, 37-41, 2019
12019
Аналіз структурних змін в аграрному секторі економіки України
СІ Урба, ОЮ Червона
Інтелект XXI, 90-94, 2018
12018
Управління конкурентоспроможністю підприємств хлібопекарської галузі
СІ Урба, СІ Коковська
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
12018
Теоретико-методичні засади оцінки продовольчої безпеки держави
СІ Урба
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
12017
Бізнес-модель як ключовий фактор успіху компанії
СІ Урба, ЮС Грисюк
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Інноваційна стратегія як засіб посилення безпеки та конкурентоспроможності економіки України
С Урба
Ефективна економіка., 2016
1*2016
Контролінг виконання фінансового плану підприємства
СІ Урба, ОЮ Червона
ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ, 207, 2010
12010
МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
СІ Урба, ІВ Прокопович-Павлюк
AGRICULTURAL SCIENCES, 39, 0
1
Узгодження параметрів розвитку аграрного сектора економіки та зміцнення продовольчої безпеки України
СІ Урба
Молодий вчений, 146-152, 2019
2019
КЛАСИФІКАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА
ЛІ Чорнобай, ОІ Дума, С Урба, ОВ Нишенко, ОА Лисенко
СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ, 68, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ КОМПАНІЇ
СІ Урба, ХВ Шкварок
Реформування економікив контексті міжнародного співробітництва, 18, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20