Микола Васильович Калашник / Mykola Kalashnyk
Микола Васильович Калашник / Mykola Kalashnyk
ННЦ "ІЕКВМ", NSC "IECVM"
Подтвержден адрес электронной почты в домене vet.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення природи реакцій на туберкулін у великої рогатої худоби
БТ Стегній, АІ Завгородній, МВ Калашник
Ветеринарна медицина, 86-89, 2014
32014
Ефективність дезінфекції залежно від якості проведення механічного очищення
АІ Завгородній, АП Палій, МВ Калашник
Ветеринарна медицина України, 8-10, 2012
32012
ВИДЫ АТИПИЧНЫХ МИКОБАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ОТ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ПТИЦЫ
АИ Завгородний, БТ Стегний, НВ Калашник, ВВ Белушко, ...
Ветеринарна медицина, 116-123, 2017
12017
Псевдоалергічні реакції на туберкулін у великої рогатої худоби
АІ Завгородній, ВВ Білушко, МВ Калашник, СА Позмогова, ...
Ветеринарна біотехнологія, 176-184, 2018
2018
Dodatni wynik testu tuberkulinowego u psa-opis przypadku
M Krajewska-Wedzina, M Bruczynska, E Augustynowicz-Kopec, ...
Życie Weterynaryjne 92 (09), 2017
2017
ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРАЛЬНИХ ТА ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ, ІЗОЛЬОВАНИХ IN VIVO L-ФОРМ M. AVIUM SUBSP. PARATUBERCULOSIS
АІ Завгородній, СА Позмогова, НВ Гончарова, МВ Калашник, ...
Ветеринарна медицина, 123-127, 2017
2017
Культуральне дослідження біологічного матеріалу від морських свинок на туберкульоз
МВ Калашник
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 124-129, 2016
2016
Дослідження патологічного матеріалу від лабораторних тварин на туберкульоз
МВ Калашник
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна …, 2016
2016
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ АТИПИЧНЫХ МИКОБАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ БИОМАТЕРИАЛА ОТ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ПТИЦЫ Резюме
АИ Завгородний, БТ Стегний, НВ Калашник
Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария, 21, 2016
2016
Живильне середовище для індикації та культивування мікобактерій
НВК .І. Завгородній, Б.Т. Стегній, М.В. Калашник
2015
Питательная среда для индикации и культивирования микобактерий
МВ Калашник
Ветеринарна медицина: Міжвід. тематичний наук збірник, 204-207, 2015
2015
Біологічні властивості L-форм мікобактерій, виділених із біоматеріалу
АІ Завгородній, АП Палій, БТ Стегній, МВ Калашник
Ветеринарна медицина України, 9-12, 2014
2014
Бактерицидна дія дезінфектантів щодо мікобактерій
АІ Завгородній, БТ Стегній, АП Палій, НВ Калашник, ІЮ Бісюк, ...
Ветеринарна медицина, 93-95, 2013
2013
Передпосівна обробка патологічного матеріалу при туберкульозі
МВК А.І. Завгородній, А.П. Палій, С. А. Позмогова
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць ХДЗВА 25 (2 …, 2012
2012
Спосіб передпосівної обробки патологічного матеріалу при туберкульозі
МВК А.І. Завгородній, С.А. Позмогова, А.П. Палій
2008
Дезинфікуючий засіб «ДЗПТ-2»
МВК А.І. Завгородній, Б.Т. Стегній, А.П. Палій
2008
Туберкульоз птахів
НВА А.І. Завгородній, М.В. Калашник
Вісник сумського аграрного університету 7 (17), 46-50, 2006
2006
THE STUDY OF EPIZOOTIC SERA OBTAINED FROM RUMINANT ANIMALS IN COMPLEMENT FIXATION TEST (CFT) WITH THE USE OF PARATUBERCULOUS ANTIGEN
AI Zavgorodniy, SA Pozmogova, NV Goncharova, MV Kalashnyk, ...
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 45, 0
SPECIES OF ATYPICAL MYCOBACTERIA ISOLATED FROM CATTLE AND POULTRY
AI Zavgorodniy, BT Stegniy, MV Kalashnyk, VV Bilushko, NV Kalashnyk, ...
DETERMINATION THE NATURE OF REACTIONS ON TUBERCULIN IN CATTLE.
BT Stegniy, AI Zavgorodniy, MV Kalashnyk
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20