Підписатись
Суходоля Олександр Михайлович, Sukhodolia Oleksandr
Суходоля Олександр Михайлович, Sukhodolia Oleksandr
Підтверджена електронна адреса в niss.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Енергоефективність економіки в контексті національної безпеки: методологія дослідження та механізми реалізації: Монографія
О Суходоля
К.:НАДУ, 2006
160*2006
Енергоємність валового внутрішнього продукту: тенденції та чинники впливу
ОМ Суходоля
Зб. наук. пр. Національної академії державного управління при Президентові …, 2003
512003
Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні: зб.мат-лів міжнар.експерт.нарад
за ред., О Суходолі, упорядники, ДС Бірюков, СІ Кондратов
http://www.niss.gov.ua/articles/2213/, 2015
40*2015
The Systemic Approach for Estimating and Strategizing Energy Security: The Case of Ukraine
Y Kharazishvili, A Kwilinski, O Sukhodolia, H Dzwigol, D Bobro, ...
Energies 14 (8), 2126, 2021
322021
Енергетичний сектор України: перспектива реформування чи стагнації
О Cуходоля, А Сменковський
Стратегічні пріоритети., 74-80, 2013
29*2013
Захист критичної інфраструктури в умовах гібридної війни: проблеми та пріоритети державної політики України
ОМ Cуходоля
Стратегічні пріоритети, 62-76, 2016
25*2016
Енергоефективнiсть економiки у контекстi нацiональної безпеки: методологiя дослiдження та механiзми реалiзацiї: монографiя
ОМ Суходоля
202006
Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку гідроенергетики України
ОМ Суходолі
К.: НІСД, 2014
192014
Системний аналіз механізмів державного управління у сфері енергоефективності
ОМ Суходоля
Електронний ресурс] Режим доступу: http://www. academy. gov. ua/ej/ej2/txts …, 2005
192005
Теоретико-методологічні засади забезпечення енергетичної безпеки України
О Суходоля
Стратегічні пріоритети, 129-139, 2014
18*2014
Досвід реформування ринку електричної енергії в Україні
О Суходоля
Стратегічні пріоритети, 59-68, 2014
182014
Модель аналізу енергоспоживання та визначення рівня енергоефективності національної економіки
О Суходоля
Економіка України, 31-37, 2005
182005
Поєднання ринкового і державного регулювання енергозбереження
О Суходоля
Економіка України, 5, 2004
16*2004
Проблеми визначення сфери регулювання енергетичної безпеки
ОМ Суходоля
Стратегічні пріоритети, 5-17, 2019
15*2019
Захист критичної інфраструктури: сучасні виклики та пріоритетні завдання сектору безпеки
ОМ Суходоля
Науковий часопис Академії національної безпеки, 50-80, 2017
132017
Теоретико-методологічні засади механізмів державного управління формуванням енергоефективної економіки України
О Суходоля
Національна академія державного управління, 2006
132006
Геополітичні та економічні пріоритети енергетичної безпеки України
О Суходоля
Стратегічна панорама, с.42-52, 2017
12*2017
Стан і перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні
О Суходоля, М Земляний
К.: НІСД, 2013
11*2013
Енергетична стратегія України: як інструмент політики енергетичної безпеки
О Суходоля, ред.
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Druk_Cyxodolya_Bezpeka_31_08 …, 2014
10*2014
Трансфер досвіду як інструмент аналізу та стабілізації політики
О Суходоля
Науковий вісник Академії муніципального управління, серія «Управління», 66-80, 2013
10*2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20