Jacek Szołtysek Шолтысек
Jacek Szołtysek Шолтысек
Verified email at ue.katowice.pl
TitleCited byYear
Podstawy logistyki miejskiej
J Szołtysek
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007
186*2007
Logistyka zwrotna. Reverse logistics
J Szołtysek
Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2009
139*2009
Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach
J Szołtysek
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola, 2005
1332005
Kreowanie mobilności mieszkańców miast
J Szołtysek
WOLTERS, 2011
942011
Epistemologia logistyki społeczej.
P Kołodziejczyk
J. Szołtysek.//Przegląd Organizacji, 21-24, 2009
512009
Pryncypium logistyki
J Szołtysek
Logistyka, 70-72, 2015
412015
Logistyka miasta
J Szołtysek
PWE Warszawa, 2016
322016
Koncepcja logistyki społecznej na tle paradygmatu logistyki
J Szołtysek, S Twaróg
Studia ekonomiczne, 13-31, 2013
322013
Przesłanki i założenia koncepcji logistyki społecznej
J Szołtysek
Gospodarka materiałowa i logistyka, 2-7, 2014
242014
Gospodarowanie zasobami krwi jako nowy obszar stosowania logistyki
J Szołtysek, S Twaróg
Gospodarka Materiałowa i Logistyka 7, 2009
222009
Typologia obszarów stosowania logistyki–propozycja rozwiązania
J Szołtysek
Gospodarka Materiałowa i Logistyka 8, 2010
192010
Paradygmat logistyki a paradygmat w logistyce,[w:] Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, red
J Szołtysek
S. Kauf, Uniwersytet Opolski, Opole, 55-64, 2012
17*2012
Podstawy logistyki miejskiej, Wyd
J Szołtysek
Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 2009
172009
Wybrane metody optymalizacji systemu transportu odpadów komunalnych w Katowicach
E Płaczek, J Szołtysek
LogForum, Wyższa Szkoła Logistyki 4, 1-10, 2008
17*2008
Logistyka-miasta-geneza, istota, perspektywy
J Szołtysek
Logistyka, 7-12, 2010
162010
Projekty logistyczne w outsourcingu usług logistycznych (cz. 1)
M Kasperek, J Szołtysek
Logistyka, 51-54, 2008
152008
Miasta dla pieszych
J Szołtysek, H Brdulak, S Kauf
Idea czy rzeczywistość, 17-19, 2016
142016
Wykorzystanie shift share analysis w opisie zmian struktury honorowych dawców krwi w Polsce
G Trzpiot, J Szołtysek, A Ojrzyńska, S Twaróg
Studia Ekonomiczne 162, 85-98, 2013
132013
Применение логистики в сфере оптимизации потоков городского транспорта
А Йонкис
Праці Одеського політехнічного університету, 295-299, 2011
122011
Korzyści ze stosowania logistyki w zarządzaniu systemem cywilnego krwiodawstwa w Polsce
J Szołtysek, S Twaróg
Logistyka, 14-17, 2010
122010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20