Кафедра Вищої Математики і Компютерних Застосувань ХНУ
Кафедра Вищої Математики і Компютерних Застосувань ХНУ
Хмельницький Національний Університет / Khmelnytskyi National University
Підтверджена електронна адреса в khnu.km.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Формування професійної компетентності майбутніх економістів
НМ Самарук
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана …, 2011
552011
Професійна спрямованість навчання математичних дисциплін як чинник ефективного формування готовності до професійної діяльності
НМ Самарук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
262010
Three-Dimensional Contact Problem for an Elastic Layer and a Cylindrical Punch with Prestresses
NA Yaretskaya
International Applied Mechanics 4 (50), 378 –388, 2014
172014
A prestressed elastic strip with elastic reinforcements
NNDVB Rudnitskii
International Applied Mechanics 38 (11), 1354-1360, 2002
82002
INTERACTION BETWEEN AN INFINITE STRINGER AND TWO IDENTICALPRESTRESSED STRIPS: CONTACT PROBLEM
NNDVB Rudnitskii
International Applied Mechanics 2 (53), 149-155, 2017
62017
Педагогічні умови забезпечення професійної спрямованості викладання математичних дисциплін
Н Самарук
Нові технології навчання: Наук.-метод. збірник.–К.: Інститут інноваційних …, 2007
62007
До геометрії векторного поля n-вимірного афінного простору
ОАК ПО Тадеєв
Вісник Київського національного університету/Серія фізико-математичні науки …, 2006
62006
The impact of the initial (residual) stresses on the contact interaction of elastic cylindrical punch and an elastic layer
NA Yaretskaya
Reports of NAS of Ukraine, 57 - 62, 2014
52014
Організаційно-педагогічні засади ступеневої підготовки фахівців у навчальних комплексах
НМ Самарук
Журнал Людинознавчі студії, 2010
42010
Inintially stressed elastic strip strengthened by elastic stringers
NND VB Rudnitsky
International Applied Mechanics, 81-87, 2002
42002
Формування професiйної компетентностi майбутнiх економiстiв
НМ Самарук
Вiсник Нацiона-льної академiї Державної прикордонної служби України., 2011
32011
Професійна компетентність майбутнього математика та її складові
N Samaruk, O Poplavska
Педагогічний дискурс, 146-152, 2017
22017
Pressure of the stiff cylindrical annular punch on semispace with initial (residual) stresses
NA Yaretskaya
Visnyk of Zaporizhzhya National University. Physical and Mathematical …, 2017
22017
Порівняння і ранжування інтегральних оцінок щодо ризику банкрутства підприємства
ОВ Курінєнко
Чернігівський науковий часопис 1, 2015
22015
Формування математичної компетентності‒основна мета математичної підготовки студентів
НМ Самарук
" Бял ГРАД-БГ" ООД, 2013
22013
Сутність та структура формування готовності майбутніх економістів до професійної діяльності в умовах дистанційного навчання
О Поплавська
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія 3 (41 …, 2013
22013
Переваги та недоліки існуючих моделей оцінки фінансового стану підприємства
ОВ Курінєнко
Прикарпатський національний університет імені Василя СтефаникаМоделювання …, 2010
22010
Необхідність, суть та недосконалість фінансової санації підприємств України
ОВ Курінєнко
Хмельницький національний університет, 2009
22009
Економетричне моделювання процесу надходження прямих іноземних інвестицій в економіку Хмельницької області
НВ Грипинська
Збірник наукових праць ФПМКТ ХНУ 1 (1), 78-82, 2008
22008
Застосування теорії нечітких множин при оцінці економічної ефективності і ризику інвестиційних проектів в умовах невизначеності
ОВ Курінєнко
Хмельницький національний університет, 2008
22008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20