Кафедра Вищої Математики і Компютерних Застосувань ХНУ
Кафедра Вищої Математики і Компютерних Застосувань ХНУ
Хмельницький Національний Університет / Khmelnytskyi National University
Verified email at khnu.km.ua - Homepage
TitleCited byYear
Формування професійної компетентності майбутніх економістів
НМ Самарук
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана …, 2011
622011
Професійна спрямованість навчання математичних дисциплін як чинник ефективного формування готовності до професійної діяльності
НМ Самарук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
322010
Three-Dimensional Contact Problem for an Elastic Layer and a Cylindrical Punch with Prestresses
NA Yaretskaya
International Applied Mechanics 4 (50), 378 –388, 2014
282014
A prestressed elastic strip with elastic reinforcements
NNDVB Rudnitskii
International Applied Mechanics 38 (11), 1354-1360, 2002
172002
INTERACTION BETWEEN AN INFINITE STRINGER AND TWO IDENTICALPRESTRESSED STRIPS: CONTACT PROBLEM
NNDVB Rudnitskii
International Applied Mechanics 2 (53), 149-155, 2017
112017
Equilibrium of a prestressed strip reinforced with elastic plates
NN Dikhtyaruk
International Applied Mechanics 40 (3), 290 - 296, 2004
102004
Equilibrium of a prestressed strip reinforced with elastic plates
NN Dikhtyaruk
Prikladnaya Mekhanika 40 (3), 290 - 296, 2004
102004
The impact of the initial (residual) stresses on the contact interaction of elastic cylindrical punch and an elastic layer
NA Yaretskaya
Reports of NAS of Ukraine, 57 - 62, 2014
82014
До геометрії векторного поля n-вимірного афінного простору
ОАК ПО Тадеєв
Вісник Київського національного університету/Серія фізико-математичні науки …, 2006
62006
Формування професiйної компетентностi майбутнiх економiстiв
НМ Самарук
Вiсник Нацiона-льної академiї Державної прикордонної служби України., 2011
52011
Педагогічні умови забезпечення професійної спрямованості викладання математичних дисциплін
Н Самарук
Нові технології навчання: Наук.-метод. збірник.–К.: Інститут інноваційних …, 2007
52007
Організаційно-педагогічні засади ступеневої підготовки фахівців у навчальних комплексах
НМ Самарук
Журнал Людинознавчі студії, 2010
42010
Inintially stressed elastic strip strengthened by elastic stringers
NND VB Rudnitsky
International Applied Mechanics, 81-87, 2002
42002
Застосування теорії нечітких множин при оцінці економічної ефективності і ризику інвестиційних проектів в умовах невизначеності
ОВ Курінєнко
Хмельницький національний університет, 2008
32008
Pressure of the stiff cylindrical annular punch on semispace with initial (residual) stresses
NA Yaretskaya
Visnyk of Zaporizhzhya National University. Physical and Mathematical …, 2017
22017
Порівняння і ранжування інтегральних оцінок щодо ризику банкрутства підприємства
ОВ Курінєнко
Чернігівський науковий часопис 1, 2015
22015
Вплив початкових (залишкових) напружень на контактну взаємодію пружного циліндричного штампа та пружного шару
НО Ярецька
Доповіді НАН України Видавець Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2014
22014
Змішана статична контактна задача для пружного шару і пружного циліндричного штампа з початковими (залишковими) напруженнями
НО Ярецька
Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, 2013
22013
Формування математичної компетентності‒основна мета математичної підготовки студентів
НМ Самарук
" Бял ГРАД-БГ" ООД, 2013
22013
Дистанційне навчання як прогресивна форма підготовки майбутніх економістів
О Поплавська
Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету …, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20