Інна Загурська
Інна Загурська
Житомирський державний університет імені Івана Франка, соціально-психологічний факультет, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене zu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Самооцінка і розвиток творчих здібностей: навчальний посібник
ОЛ Музика, ІС Загурська
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 146-149, 2007
242007
Психологія інформаційної діяльності: навчальний посібник.-2-ге вид., доп. і перероб.
ВВ Кириченко
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015
92015
Розвиток рефлексії як передумова розвитку самооцінки творчих здібностей
ІС Загурська
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12, 267-277, 2005
92005
Розвиток самооцінки здібностей у молодшому шкільному віці
ІС Загурська
Практична психологія та соціальна робота, 14-21, 2010
82010
Застосування психосемантичних методів при дослідженні самооцінки молодших школярів
ІС Загурська, ОЛ Музика
Духовність як основа консолідації суспільства: Міжвідомчий науковий збірник …, 1999
71999
Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Вступ до спеціальності»
ОЛ Музика, ІС Загурська, ОМ Савиченко
ЖДУ ім. І. Франка 12, 75-120, 2012
62012
Розвиток самооцінки творчих здібностей у молодшому шкільному віці
ІС Загурська
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
52006
Методологічні проблеми дослідження адаптації першокласників до шкільного навчання
ІС Загурська
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2011
32011
Психосемантичний аналіз зв’язку рефлексії з розвитком самооцінки першокласників
ІС Загурська
Вісник Харківського університету. Серія психологія: Збірник наукових праць …, 2005
22005
Особливості рефлексії здібностей та самооцінки творчих здібностей при переході від розвивальної до традиційної системи навчання
ІС Загурська
Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник …, 2009
12009
Психологічний супровід дітей з розладами психічного здоров’я: Методичні рекомендації з навчальної дисципліни
ІС Загурська
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019
2019
РЕФЕРЕНТНІСТЬ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ПЕРШОКЛАСНИКІВ
ІС Загурська
Аксіогенез обдарованої особистості: стратегії емпіричного дослідження: тези …, 2019
2019
Синдром емоційного вигорання у педагогічних працівників
ТА Твердюк
Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць), 202-204, 2019
2019
Гендерні особливості ставлення до хвороби
ЮМ Томчук
Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць), 130-131, 2019
2019
Особливості образу військового психолога у свідомості магістрів-психологів
ІС Загурська, ІП Халімончук
Молодий вчений, 520-523, 2019
2019
Методичні рекомендації до курсу «Психологічний спецпрактикум по спеціалізаціях»
ІС Загурська, НО Никончук, ІМ Тичина
2018
Методичні рекомендації до курсу «Творчість у системі особистісного розвитку дитини»
ІС Загурська, НО Никончук, НФ Портницька
2018
Корекційно-розвивальна робота практичного психолога як форма психологічної допомоги у подоланні тривожності підлітків
ІС Загурська, ОП Шевчук
Молодий вчений, 642-645, 2018
2018
Проблема причинної зумовленості процесу самооцінювання: історичний аспект дослідження
ІС Загурська
Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за …, 2018
2018
Всеукраїнська олімпіада та конкурс наукових робіт з психології: методичні рекомендації до підготовки
ІС Загурська, КП Гавриловська
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20