Марина Самойлік
Марина Самойлік
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Подтвержден адрес электронной почты в домене pntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретико-методологічні засади управління сферою поводження з твердими відходами на регіональному рівні: монографія
ВО Онищенко, МС Самойлік
Полтава: ПолтНТУ, 2013
222013
Оцінка біоенерґетичного потенціалу Полтавської області
МС Cамойлік, АО Шуліка
ПДАА, 2011
132011
Екологічне обґрунтування соціально-економічного розвитку сільських територій за рахунок створення екопоселень
МС Самойлік
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 111-116, 2013
102013
Еколого-економічна оцінка впливу полігонів і звалищ твердих побутових відходів на сталий розвиток регіону
ПВ Писаренко, МС Самойлик
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 15-22, 2009
92009
Забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у регіоні: теорія та практика
МС Cамойлік
Львів. держ. аграр. ун-т.–Дубляни:, 2014
52014
Ресурсно-екологічна безпека регіону: монографія
МС Самойлік
Полтава: Сімон, 2014
42014
Екологічні аспекти впливу полігонів твердих побутових відходів на навколишнє середовище. Фільтрат
МС Самойлік, АВ Молчанова
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 88-91, 2017
32017
Еколого-енергетична оцінка життєвого циклу твердих відходів на регіональному рівні
ПВ Писаренко, МС Самоілік
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
32014
Оцінка ризиків і загроз ресурсно-екологічній безпеці регіону
МС Самойлік
Бізнес Інформ, 185-192, 2014
32014
Економіко-екологічні оптимальні стратегії управління системою поводження з твердими відходами регіону
МС Самойлік
Проблеми економіки, 343-349, 2014
32014
Деякі аспекти вивчення особистісного фактору екології людини
ІЛ Плаксієнко, ПВ Писаренко, МС Самойлік, ЛА Колєснікова
22018
Мультифункциональное моделирование оптимизационных решений обеспечения ресурсно-экологической безопасности с учетом региональных особенностей
МС Самойлік
Проблемы экономики (Харьков), 348-356, 2014
22014
Оцінка рівня ресурсно-екологічної безпеки регіону: методичні та методологічні аспекти
М Самойлік
Маріуполь ДВНЗ" ПДТУ", 2014
22014
Мультифункціональне моделювання оптимізаційних рішень забезпечення ресурсно-екологічної безпеки з урахуванням регіональних особливостей
МС Cамойлік
Харків, 2014
22014
Методологічні засади оптимізації стратегії забезпечення ресурсно-екологічної безпеки регіону
МС Самойлік
Проблеми економіки, 187-196, 2014
22014
Біоенергетична оцінка сфери поводження з твердими відходами на регіональному рівні
МС Самойлік
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 340-349, 2013
22013
Економічний механізм управління сферою поводження з твердими побутовими відходами на регіональному рівні
МС САМОЙЛІК
Полтава, 2010, 2010
22010
Концептуальные основы обеспечения ресурсно-экологической безопасности в регионе
ПВ Писаренко, МС Самойлик, ИЛ Плаксиенко, ЛА Колесникова
12019
Використання різних технологічних рішень у сфері поводження з твердими відходами при оцінці ризиків щодо здоров'я населення
ПВ Писаренко, МС Самойлік, ОЮ Диченко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 111-116, 2018
12018
Біоіндикаційна оцінка впливу місць видалення відходів на стан навколишнього природного середовища
ПВ Писаренко, МС Самойлік, АВ Молчанова
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 88-92, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20