Марина Самойлік
Марина Самойлік
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Підтверджена електронна адреса в pntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретико-методологічні засади управління сферою поводження з твердими відходами на регіональному рівні: монографія
ВО Онищенко, МС Самойлік
Полтава: ПолтНТУ, 2013
222013
Оцінка біоенерґетичного потенціалу Полтавської області
МС Cамойлік, АО Шуліка
ПДАА, 2011
162011
Екологічне обґрунтування соціально-економічного розвитку сільських територій за рахунок створення екопоселень
МС Самойлік
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 111-116, 2013
112013
Еколого-економічна оцінка впливу полігонів і звалищ твердих побутових відходів на сталий розвиток регіону
ПВ Писаренко, МС Самойлик
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 15-22, 2009
92009
Ресурсно-екологічна безпека регіону: монографія
МС Самойлік
Полтава: Сімон, 2014
62014
Забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у регіоні: теорія та практика
МС Cамойлік
Львів. держ. аграр. ун-т.–Дубляни:, 2014
42014
Економічний механізм управління сферою поводження з твердими побутовими відходами на регіональному рівні
МС Самойлік
Полтава, 2010, 2010
42010
Еколого-енергетична оцінка життєвого циклу твердих відходів на регіональному рівні
ПВ Писаренко, МС Самоілік
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
32014
Оцінка ризиків і загроз ресурсно-екологічній безпеці регіону
МС Самойлік
Бізнес Інформ, 185-192, 2014
32014
Оцінка рівня ресурсно-екологічної безпеки регіону: методичні та методологічні аспекти
М Самойлік
Маріуполь ДВНЗ" ПДТУ", 2014
32014
Економіко-екологічні оптимальні стратегії управління системою поводження з твердими відходами регіону
МС Самойлік
Проблеми економіки, 343-349, 2014
32014
Концептуальные основы обеспечения ресурсно-экологической безопасности в регионе
ПВ Писаренко, МС Самойлик, ИЛ Плаксиенко, ЛА Колесникова
22019
Деякі аспекти вивчення особистісного фактору екології людини
ІЛ Плаксієнко, ПВ Писаренко, МС Самойлік, ЛА Колєснікова
22018
Екологічні аспекти впливу полігонів твердих побутових відходів на навколишнє середовище. Фільтрат
МС Самойлік, АВ Молчанова
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 88-91, 2017
22017
Теоретико-методологічні засади управління ресурсноекологічною безпекою на регіональному рівні
МС Самойлік
Дис. на здобуття. наук. ступ. доктор. економ наук.–Полтава: ПНТУ, 2014
22014
Комплекс маркетингових заходів при організації індустрії та розвитку регіонального ринку вторинної сировини
МС Самойлік
Бізнес Інформ, 194-200, 2014
22014
Мультифункциональное моделирование оптимизационных решений обеспечения ресурсно-экологической безопасности с учетом региональных особенностей
МС Самойлик
Проблемы экономики, 2014
22014
Економічна оцінка ефективності процесу рециклінгу твердих відходів з урахуванням регіональних особливостей
М Самойлік
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ, 2014
22014
Мультифункціональне моделювання оптимізаційних рішень забезпечення ресурсно-екологічної безпеки з урахуванням регіональних особливостей
МС Cамойлік
Харків, 2014
22014
Економічна модель розвитку сфери поводження з твердими відходами регіону з урахуванням екологічних факторів
МС Самойлік
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 82-87, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20