Марина Самойлік
Марина Самойлік
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Підтверджена електронна адреса в pntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретико-методологічні засади управління сферою поводження з твердими відходами на регіональному рівні: монографія
ВО Онищенко, МС Самойлік
Полтава: ПолтНТУ, 2013
222013
Оцінка біоенерґетичного потенціалу Полтавської області
МС Cамойлік, АО Шуліка
ПДАА, 2011
182011
Екологічне обґрунтування соціально-економічного розвитку сільських територій за рахунок створення екопоселень
МС Самойлік
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 111-116, 2013
112013
Еколого-економічна оцінка впливу полігонів і звалищ твердих побутових відходів на сталий розвиток регіону
ПВ Писаренко, МС Самойлик
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 15-22, 2009
92009
Ресурсно-екологічна безпека регіону: монографія
МС Самойлік
Полтава: Сімон, 2014
62014
Забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у регіоні: теорія та практика
МС Cамойлік
Львів. держ. аграр. ун-т.–Дубляни:, 2014
42014
Екологічні аспекти впливу полігонів твердих побутових відходів на навколишнє середовище. Фільтрат
МС Самойлік, АВ Молчанова
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 88-91, 2017
32017
Еколого-енергетична оцінка життєвого циклу твердих відходів на регіональному рівні
ПВ Писаренко, МС Самоілік
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
32014
Оцінка ризиків і загроз ресурсно-екологічній безпеці регіону
МС Самойлік
Бізнес Інформ, 185-192, 2014
32014
Оцінка рівня ресурсно-екологічної безпеки регіону: методичні та методологічні аспекти
М Самойлік
Маріуполь ДВНЗ" ПДТУ", 2014
32014
Економіко-екологічні оптимальні стратегії управління системою поводження з твердими відходами регіону
МС Самойлік
Проблеми економіки, 343-349, 2014
32014
Економічний механізм управління сферою поводження з твердими побутовими відходами на регіональному рівні
МС Самойлік
Полтава, 2010, 2010
32010
Деякі аспекти вивчення особистісного фактору екології людини
ІЛ Плаксієнко, ПВ Писаренко, МС Самойлік, ЛА Колєснікова
22018
Теоретико-методологічні засади управління ресурсноекологічною безпекою на регіональному рівні
МС Самойлік
Дис. на здобуття. наук. ступ. доктор. економ наук.–Полтава: ПНТУ, 2014
22014
Комплекс маркетингових заходів при організації індустрії та розвитку регіонального ринку вторинної сировини
МС Самойлік
Бізнес Інформ, 194-200, 2014
22014
Мультифункциональное моделирование оптимизационных решений обеспечения ресурсно-экологической безопасности с учетом региональных особенностей
МС Самойлик
Проблемы экономики, 2014
22014
Економічна оцінка ефективності процесу рециклінгу твердих відходів з урахуванням регіональних особливостей
М Самойлік
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ, 2014
22014
Мультифункціональне моделювання оптимізаційних рішень забезпечення ресурсно-екологічної безпеки з урахуванням регіональних особливостей
МС Cамойлік
Харків, 2014
22014
Економічна модель розвитку сфери поводження з твердими відходами регіону з урахуванням екологічних факторів
МС Самойлік
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 82-87, 2014
22014
Методологічні засади оптимізації стратегії забезпечення ресурсно-екологічної безпеки регіону
МС Самойлік
Проблеми економіки, 187-196, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20