Соболь Ганна Олегівна, Соболь Анна, Sobol Anna
Соболь Ганна Олегівна, Соболь Анна, Sobol Anna
доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
712008
Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва : навчальний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів спеціальності 7.03050901 …
Ю Верига, Є Карпенко, Г Соболь, Н Кулявець
К.: Центр учбової літератури, 2014
202014
Неповна собівартість: теорія і практика обліку, аналізу, контролю
ОВ Карпенко, ГО Соболь
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011
152011
Практичні підходи до підготовки внутрішньої звітності
ОВ Карпенко, ГО Соболь
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка, 7-10, 2012
72012
Створення системи внутрішньо-управлінської звітності з метою ефективного управління витратами
ГО Соболь
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології …, 2008
42008
Обліково-аналітична модель управління витратами
ГО Соболь
КНТУ, 2007
42007
Організація і методика управлінського обліку витрат
ГО Соболь
Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2008
32008
Удосконалення змісту наказу про облікову політику–основа ефективного управління
ГО Соболь
ПУСКУ, 2005
32005
Доцільність застосування різних методів калькулювання собівартості
ГО Соболь
Регіональні перспективи, 57-60, 2003
32003
Управление эффективностью экологических проектов на основе информации бухгалтерского учета
ОВ Карпенко, АО Соболь
Икономиката на България и Европейския Съюз: наука и бизнес: Дванадесета …, 2016
22016
Діагностика системи стратегічного управління витратами підприємства
ГО Соболь
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Економіка». – Ужгород …, 2010
22010
Стратегічне управління витратами діяльності в умовах економічної невизначеності
ГО Соболь
Академія муніципального управління, 2008
22008
The effectiveness of the financial control and factors affecting it
A Sobol, N Sukhachova, I Krachenko
“Ovidius” University Annals, Economic Sciences series – 2013. – Volume XIII …, 2013
12013
Контроль у системі управління податковими платежами
ІЮ Кравченко, ВЮ Захарченко, ГО Соболь
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2011
12011
Обґрунтування моделі поведінки витрат
ГО Соболь
Ужгородський національний університет, 2007
12007
Проблеми збору інформації для прийняття управлінських рішень
ОВ Карпенко, ГО Соболь
Регіональні перспективи: науково-практичний журнал, 17, 2005
12005
Використання матричних моделей для комплексної оцінки альтернативних управлінських рішень
ГО Соболь
12005
Корпоративна соціально-екологічна відповідальність та партнерство стейкхолдерів задля сталого розвитку
ІО Макаренко, АВ Бондар, ОС Гончаренко, ЮВ Єльнікова, ...
Сумський державний університет, 2020
2020
РОЛЬ ПОВТОРНОЇ ПЕРЕВІРКИ В ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ ПРОЦЕДУР ПЕРВИННОГО КОНТРОЛЮ
ГО Соболь, ЄА Карпенко
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2019
2019
Особливості відображення результатів діяльності у фінансовій звітності України та Білорусі
ЛЄ Карчевна, ГО Соболь
Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20