Сушко Ольга Вікторівна / Olha Sushko (0000-0002-9840-3611)
Сушко Ольга Вікторівна / Olha Sushko (0000-0002-9840-3611)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Підтверджена електронна адреса в tsatu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз плоского пластичного плину матеріалу при оцінюванні оброблюваності на металорізальних верстатах
ОС Колодій, АС Колодий, ОВ Сушко, ОВ Сушко
ТДАТУ, 2020
242020
«Автоматичне управління процесами обробки металів різанням»: методичний посібник з виконання лабораторних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності …
ОС Колодій, АС Колодий, СВ Кюрчев, СВ Кюрчев, ОВ Сушко, ...
Мелітополь: ТПЦ «Forward press», 2020
192020
Влияние среды, нанесенной на обрабатываемую поверхность, на процесс резания
АС Колодий, ОС Колодій, ОВ Сушко, ОВ Сушко
ТДАТУ, 2020
182020
Individual forecasting of technical condition of machines and development of method for determining the conditional function of distributing their residual resource
P Sushko, Kolodiy
Machinery & Energetic. Journal of Rural Production Research. Scientific …, 2019
13*2019
Підвищення ефективності ремонту дизелів транспортних засобів оптимізацією ремонтно-обслуговуючих дій
ОВ Сушко
ОВ Сушко, 2007
122007
Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Практикум
КСВ Сушко О.В.
Мелітополь, ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010
10*2010
Організація самостійної роботи студентів ВНЗ та її роль у процесі професійної підготовки
ОВ Сушко, ОВ Сушко, ОС Колодій, АС Колодий
ТДАТУ, 2018
92018
Лезвійна обробка інструментами на основі надтвердих модифікацій нітриду бору
ОВ Сушко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
82014
Управління самостійною роботою студентів ЗВО у процесі професійної підготовки
ОВ Сушко, ОВ Сушко, ОС Колодій, АС Колодий
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
62020
Порівняльний аналіз процесів шліфування та лезвійної обробки інструментами з ПСТМ на основі нітриду бору
ОВ Сушко, ОВ Сушко
НУБіП, 2015
62015
Описання імітаційних моделей, які використовуються для дослідження системи технічного обслуговування та ремонту машин
ОВ Сушко, ОВ Сушко
ТДАТУ, 2010
62010
Аналіз властивостей алмазних зерен в абразивних інструментах
ОВ Сушко, ОВ Сушко
ТДАТУ, 2017
52017
Аналіз існуючих теорій руйнування крихких матеріалів
ВВ Тарасенко, ОВ Сушко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2016
52016
Методика рекуперації алмазного порошку з алмазоносного шару шліфувальних кругів
ОВ Сушко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2017
42017
Залежність зносостійкості інструменту з нітриду бору від режимів різання при точінні
ОВ Сушко, ОВ Сушко
42015
Розробка нового методу визначення умовної функції розподілу залишкового ресурсу машин
ОВ Сушко, ОВ Сушко
ТДАТУ, 2012
42012
Визначення похибки існуючого методу прогнозування залишкового ресурсу складової частини машини
СОВ Посвятенко Е.К.
Збірник тез доповідей LXVІІІ наукової конференції професорсько-викладацького …, 2012
42012
Визначення похибки методу прогнозування оптимального залишкового ресурсу складової частини машини
СОВ Посвятенко Е.К.
Науково - технічний збірник «Вісник НТУ»: Наукове фахове видання, с.48 - 51, 2011
42011
Поліпшення механічних характеристик традиційних сталей
ОВ Сушко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2011
42011
Інформаційні технології як фактор підвищення ефективності вибору технологічних рішень
ОВ Сушко, ОВ Сушко, ОС Колодій, АС Колодий
ФОП Однорог ТВ, 2019
32019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20